Har jeres virksomhed en risikostyringsproces?

Start din risikostyringsproces med Canons guide to datasikkerhedslovgivningen

DOWNLOAD RAPPORT

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Risiko er en del af forretningen. CNBC's liste over de mest innovative virksomheder¹ anerkender og belønner aktivt de organisationer og ledere, der tager kloge risici. De satser stort og risikabelt, men opnår også en høj belønning. Det er selvfølgelig ikke den rette fremgangsmåde for alle, men det viser, hvilken afvejning der kræves, når man leverer innovation efter markedshastigheden.

Til trods for at sikkerhed står højere og højere på virksomheders dagsorden, er de sikkerhedsansvarlige, IT-chefer og IT-sikkerhedschefer rundt om i verden, begyndt at udvikle et ry for at hæmme fremskridt, fordi lovgivningsmæssige problemer har forrang for innovation.

Virkningerne af risikostyring

Kort sagt: Organisationer er nødt til at tage nogle risici og undgå andre. For at gøre dette, skal de være klar over, hvordan vellykkede resultater ser ud. Svaret afhænger af en organisations branche eller funktionen i en virksomhed, men sikkerhedseksperter i dag skal se sig selv som katalysatorer for fremskridt. Informationssikkerhedsrisici skal ses som overskuelige og ikke større problemer end andre former for forretningsmæssige risici.

Med andre ord kræver sikkerhedsrisikostyring en accept af, at visse risici altid vil være tilstede, og at visse overtrædelser altid vil ske, så virksomheder bør have en strategi på plads til at håndtere dem, når de sker. I stedet for at fokusere på at begrænse truslen, fokuserer mange IT-chefer i dag på uddannelse i trusler.

3 colleagues reviewing content on tablet

Trin i risikostyringsprocessen

Effektiv risikostyring starter med identifikation af de umiddelbare risici for virksomheden og oplysning til ledelsen om, hvad disse er, og hvad de kan betyde. Effektiv risikostyring er alles ansvar. Et brud på datasikkerheden kan forårsage enorme økonomiske og omdømmemæssige skader, og ledelsen skal forstå de potentielle omkostninger og nødvendige foranstaltninger i tilfælde af lækage.

Nogle organisationer bruger hændelses- eller krisesimulation for at hjælpe med dette. Dette afslører ikke blot blinde vinkler, men kan også gøre teams mere trygge og bedre forberedte på sikkerhedsbrud, hvis de opstår.

Ligesom cybertruslen udvikler sig, så skal styringen og politikkerne, der har tilknytning til den, også udvikles. Mens en topchef bør stå i spidsen for forsøg på at ændre strategi for risikostyring, bør alle i organisationen kunne bidrage med forslag og hjælpe virksomheden med at skabe de bedst mulige håndteringsmekanismer.

Business people discussing over computer

Tjekliste til risikostyring

  • Husk, at den bredere forretningsstrategi hurtigt kan ændre sig. Vækst på nye markeder kan føre til nye finansielle og informationsmæssige risici.
  • Brug af digital teknologi, f.eks. sociale medier og cloud-tjenester, kan også have konsekvenser.
  • Jeres strategi for risikostyring skal passe til virksomhedens appetit på vækst.

Administration af risikovillighed mellem afdelinger

Derfor skal sikkerhedspolitikker give mulighed for accept af en vis grad af risiko for at opretholde samhørigheden inden for organisationen. Sikkerhedsbrud kan ske og sker¹, og lige så vigtigt som det er at forhindre dem, er det vigtig at have en aftalt proces for, hvordan sikkerhedsbrud håndteres, når de opstår, baseret på en forståelse af, hvad der ligger bag.

Risikostyring bør være en del af et holistisk program til at vurdere risikovillighed, anvende risikostyringsprincipper og endelig uddanne virksomheden i, at en realisering af en risiko ikke er en fejl, men en validering af en aftalt proces.

¹ Eksklusive artikler af CNBC dækker BCG's årlige rapport over de mest innovative virksomheder.

Overhold databeskyttelseslove

52 % af virksomhederne ved ikke, hvor stor indvirkning GDPR vil have. Find ud af, hvordan ændringerne i databeskyttelseslovgivningen i 2018 kan påvirke jeres virksomhed

DOWNLOAD GUIDEN

Office team working together

Relaterede løsninger

Se mere

Find ud af, hvordan Canons løsninger til informationssikkerhed kan hjælpe jeres virksomhed


KONTAKT OS