Artikel

Hvad enhver økonomichef har brug for at vide om digital transformation

Hvordan påvirker digital transformation jeres virksomhed?

Download guiden

En vejledning til økonomisk transformation i et hybridmiljø

Læs Canons vejledning til at introducere digital og automatiseret teknologi i økonomifunktionen

Download guiden

Woman speaks to men in a meeting

Ofte stillede spørgsmål fra økonomichefer

Digital transformation påvirker alle afdelinger på hver sin måde, men økonomifunktionen har typisk oplevet denne proces som mere udfordrende end andre. Fire ud af fem økonomimedarbejdere siger, at deres afdeling ikke holder trit med resten af organisationens digitale transformationsplaner. Canons ofte stillede spørgsmål besvarer, hvordan moderne økonomichefer kan overvinde udfordringer og fremme digital ekspertise gennem transformation.

Hvordan udvikler økonomichefens rolle sig?

Økonomichefens rolle involverede traditionelt økonomisk planlægning, rapportering af resultater og risikostyring. Rollen er dog under udvikling fra at se tilbage og rapportere, hvad der er sket, til at definere og planlægge organisationens fremtid. Økonomidirektører forventes nu at udforme en datadrevet strategi, som planlægger ud fra forventede tendenser. Økonomidirektørerne kan kun påtage sig denne mere avancerede rolle, hvis de ikke hindres af tidskrævende administration og daglige regnskabsmæssige opgaver. Derfor investerer økonomidirektører typisk i mere teknologi, som gør disse opgaver mere effektive og automatiserede, hvilket giver dem friheden til at fokusere på mere værdiskabende strategiarbejde.

Halter økonomifunktionen typisk bagefter, når det drejer sig om digital transformation?

Økonomiafdelingen oplever typisk en digital transformation som en større udfordring end andre i virksomheden. Faktisk indrømmer 88 %1 blankt, at de har svært ved at holde trit med virksomhedens digitale mål. Som følge heraf står økonomifunktionen ofte over for problemer med lavere produktivitet og effektivitet, samtidig med at den skaber højere procesomkostninger. Dette kan igen forværre økonomifunktionens omdømme som et omkostningscenter.
[1] AIIM-rapport: Finance and Accounting in 2017

Hvad er hindringerne for virksomheder, der undergår en digital transformation, især i økonomifunktionen?

Fremskridt bliver stadig bremset af overdreven tillid til manuelle processer og ældre systemer - 66 % [1] af økonomimedarbejdere siger, at de er mere papirafhængige end nogen anden forretningsfunktion. Virkeligheden er, at selvom alle forretningsfunktioner med tiden sigter mod digitalisering for hele afdelingen, er denne proces en rejse. For den afdeling, der håndterer nogle af den samlede organisations mest følsomme og vigtige oplysninger, kan det være skræmmende at overveje afbrydelser af de typiske arbejdsgange. Derfor skal indførelsen af digital teknologi overvejes grundigt, og de manuelle og de nye digitale arbejdsprocesser skal stadig fungere sammen.

Hvordan kan virksomheder sikre, at de integrerer nye teknologier effektivt i deres økonomifunktion?

Faktum er, at virksomheder altid skal balancere mellem det nye og det gamle: optimering og opdatering af ældre IT samtidig med indførelse af det nye. Derfor indebærer en digital transformation en opdatering af vigtige processer og udnyttelse af muligheder for automatiseret effektivitet, samtidig med at ikke-digitale workflows bevares og forbedres med henblik på senere optimering. Den digitale transformation er mere tilbøjelig til at lykkes, når virksomheden erkender, at der i virkeligheden er tale om et hybridmiljø, hvor både digitale og analoge processer er i spil.

Ved integrationen af nye teknologier betyder dette, at de skal være fleksible i forhold til behovene i de forskellige faser af transformationen og tilbyde problemfri og fuld integration med nuværende, back-end- og fremtidige systemer, workflows og processer.

Glasses resting on documents on desk

Hvad har I anset som katalysatoren for økonomisk transformation?

Uanset om det er den nylige ikrafttrædelse af GDPR (Persondataforordningen) eller andre love om bestikkelse, moderne slaveri eller forpligtelsen til at rapportere betalingsbetingelser, er der et stigende antal udfordringer forbundet med compliance, som lægger pres på økonomiafdelinger for at indføre ændringer. Traditionelle papirbaserede metoder gør ikke blot centrale processer som f.eks. P2P mere komplekse og svære at administrere, men bringer også overholdelsen af lovkrav i fare. Ud over forbedret effektivitet og fleksibilitet hjælper indførelsen af digital og automatiseret teknologi virksomheder med at opbygge mere gennemskuelige og ansvarlige processer og workflows, der passer til nutidens komplekse landskab for compliance.

Der er altid nye, populære teknologier, men hvad tror I giver den største mulighed for økonomifunktionen?

Selvom der er mange teknologier, der bliver hyldet som det "næste store fremskridt", tilbyder automatisering de mest reelle, praktiske fordele for en økonomifunktion i dag. Økonomiautomatisering skal være en central strategisk grundpille i den digitale transformation af enhver virksomhed. Det er en afgørende måde, hvorpå man kan forbinde de fysiske og digitale informationer, der administreres af afdelingen. Der er adskillige fordele ved at indføre automatisering i kerneprocesser som f.eks. fakturahåndtering og P2P, herunder at gøre dem mere effektive, reducere de administrative omkostninger og gøre det nemmere for virksomheder at være compliant.

Automatisering gør økonomiafdelinger i stand til at minimere risikoen for menneskelige fejl i forhold til håndtering af papirarbejde og også følge best practice, f.eks. ved at gøre det nemt at indbygge trinvise foranstaltninger såsom obligatoriske godkendelser, så brugerne ikke kan springe over de trin, der er nødvendige for at overholde lovkrav. I mellemtiden kan en digitaliseret proces nemt revideres og hjælper med at overholde interne ledelsesregler og eksterne regler for regnskabsførelse.

Er AI opreklameret? Eller kan det have fordele for økonomiafdelingen?

Et af de bedste eksempler på, hvordan AI kan gavne en virksomhed markant, er ved at udnytte data til at give værdifuld, forudseende indsigt i stedet for blot at fortælle en virksomhed, hvad der allerede er sket. En af de centrale opgaver for enhver økonomichef og for økonomifunktionen er analyse af resultater og udformning af strategier. Selvom dette altid er datadrevet, er AI i stand til at analysere mange tidligere års resultatdata og få øje på meningsfulde mønstre, som kan være skjult for det menneskelige øje. Når en strategi er i trådt i kraft, kan AI derefter overvåge i realtid, advare virksomheden om afvigelser og automatisk gøre den relevante interessent opmærksom på problemer, når der er behov for handling.

Hvordan kan økonomiteamet skabe bedre samarbejde med indkøbsafdelingen?

Økonomi og indkøb arbejder stadig tættere sammen, men kun en tredjedel af virksomhederne mener, at deres indkøbs- og økonomifunktioner rent faktisk er nøje afstemt efter hinanden. Hastigheden og nøjagtigheden af en organisations betalingsprocesser påvirker i høj grad kvaliteten af dens leverandørrelationer. Når betalingsprocesserne begynder at blive overbelastede, fordi arbejdsprocesserne ikke er optimeret ordentligt, forringes kvaliteten af disse forretningsrelationer. Derfor forsøger mange virksomheder at forbedre sammenhængskraften ved at integrere automatiseringsteknologi, hvilket reducerer de forsinkelser og fejl, der er forbundet med manuel behandling, og dermed forbedrer forholdet til leverandørerne.

Hvordan ændrer fakturahåndteringen sig, og hvordan vil den blive udført i fremtiden?

Ifølge AIIM indrømmer 22 %[1] af virksomhederne, at kun en fjerdedel af deres fakturahåndtering i øjeblikket er automatiseret, men denne andel forventes at vokse, og årsagen er åbenlys. AIIM's undersøgelse viste, at virksomheder, der stadig bruger en papirbaseret løsning, rapporterer, at de gennemsnitligt bruger 3-5 dage på at behandle fakturaer. Til sammenligning rapporterede de virksomheder, der bruger en automatiseret løsning, en fakturahåndteringscyklus på under én dag.

Find ud af, hvordan I kan transformere økonomifunktionen i et hybridmiljø

Relaterede løsninger

Se mere

Få mere at vide om at transformere økonomifunktionen

Tal med vores team