BUSINESS BYTES

Hvordan ser innovation inden for IT ud?

  • Slået op for 2 år siden
  • 3 min. læsning

Innovation som begreb er meget trendy i forretningslivet. Virksomheder ønsker innovation, men ifølge Accenture mener færre end hver femte topleder, at deres virksomheds strategiske investeringer i innovation betaler sig.

Der har aldrig været et større behov for innovation i IT, end der er i dag.  De fleste virksomhedsledere ved, at innovation kun sker i det rette miljø, hvor alle har mulighed for at være en del af innovationsprocessen og komme med nye ideer. Især inden for IT kan der ofte være en manglende sammenhæng mellem kreativ tænkning og hvordan dette kan anvendes i det daglige arbejde.

IT-innovation kan imidlertid antage mange former. Det kan bruges til at forvandle forretningsprocesser til automatiserede IT-funktioner, udvikle programmer, der åbner op for nye markeder, eller implementere desktop-virtualisering for at øge fleksibiliteten og reducere hardwareomkostningerne. I mange tilfælde ér IT lig med innovation. IT har brug for innovation, og innovation har brug for IT. Og innovation er i sig selv ikke en aktivitet eller en afdeling. Det er en måde at tænke på og opføre sig på, som skal ske overalt, på tværs af alle afdelinger, projekter og stillinger. IT-chefer har et ansvar for at hjælpe med at skabe en virksomhedskultur, der ikke kun giver plads til innovation, men også opmuntrer til det og belønner det. Men for mange er det en udfordring, der er svær at overvinde, på grund af den måde, deres afdeling betragtes på i virksomheden.

Som det er, kan IT behandles enten som en udgift eller et profitcenter. Organisationer kan enten udnytte IT til at frigøre en reel værdi eller holde fast i den forældede tankegang om, at det kun handler om hardware og processer. Sandheden er, at lateral tænkning om de nyskabelser, der er muliggjort af IT, kræver, at afdelingerne samarbejder og sammen trækker mod et større organisatorisk mål.

Ligegyldigt hvilken form innovation tager, er her fire bedste praksis-tips, som alle virksomheder, der søger at skabe gradvise forbedringer gennem innovation i IT, bør overveje:

1.     Se, hvad de mere fleksible virksomheder gør. Mindre virksomheder har tendens til generelt at være mere fleksible og hurtigere til at indføre nye teknologier. Bruger de nogen former for delingsværktøjer eller -programmer, som dine teams kan finde nyttige? Tag dig tid til at se, hvordan andre bruger den IT, du overvejer, især de første innovatorer. Det kan være meget nyttigt at lære fra andres fejltagelser – for ikke at nævne, at der kan spares tid og penge.

2.     Bland innovation med teknik. Færdigheder inden for traditionel IT er dybe og specialiserede. IT-teamet har brug for at kende infrastrukturkomponenterne, detaljer om operativsystemet, detaljer om databasen og samspillet mellem operativsystemet og databasen. Marketingafdelingen har brug for at kende de kunde- eller virksomhedsoplysninger, som disse systemer og databaser indeholder. Ved at samarbejde kan begge afdelinger få ny indsigt i, hvordan oplysningerne kan bruges til gavn for virksomheden, og hvordan indsigt fra begge sider kan arbejde hen imod et fælles, overordnet mål.

3.     Frygt ikke kaos – men glem heller ej struktur. Kreativitet udspringer fra kaos. Det skaber en mulighed, en chance for forandring. Det tvinger os til at søge et usædvanligt og anderledes perspektiv, og det skubber os ud af vores tryghedszone til et sted, hvor vi kan gøre noget anderledes og skabe noget, der potentielt kan ændre spillet. Der skal dog skabes en form for struktur for at gennemføre et projekt. For eksempel kan en enkelt person eller et team gøres ansvarlig for at føre projektet ud i livet.

4.     Fokusér på det, der er ægte. CIO’er skal tale om innovation i form af specifikke værdiskabende forslag for virksomheden – ikke kun produktivitet og effektivitet. Innovativ IT skal rettes mod at bruge teknologi på nye måder for at forbedre forholdet mellem teknologiske initiativer og forretningsmæssige mål.

IT er i en meget stærk position til at levere innovation. Ikke alene er innovation en af ITs komponenter; IT-afdelinger har traditionelt indsigt i alle områder af virksomheden, på tværs af alle afdelinger og funktioner, på trods af at de nogen gange arbejder i deres egen adskilte afdeling.  Faktum er, at IT-afdelingerne kan og skal forbinde alle prikkerne sammen for at finde på nye måder at skabe værdi og innovation. Ikke kun for deres egen del af virksomheden, men for virksomheden som helhed.

Læs mere om hvordan du kan transformere din forretning med en innovativ tilgang til digitalisering.