BUSINESS BYTES

Den omstillingsparate marketingchef

  • Slået op for 4 år siden
  • 2 min. læsning

Kunderne har ændret direktionsgangen. Typisk har marketingchefen, økonomichefen og IT-chefen arbejdet i meget adskilte afdelinger. Væggene mellem deres kontorer markerede tydeligt deres respektive arbejdsområder.  Men kunderne har – styrket af de sociale medier og muligheden for enkelt at hoppe mellem varemærkerne – revet disse vægge ned, og de tre chefer er begyndt at anerkende behovet for at arbejde mere sammen.


En god marketingchef kan blive en fremragende marketingchef ved at samarbejde og dele information med økonomi- og IT-afdelingen, så han/hun kan få en virkelig forståelse af, hvordan virksomheden fungerer. Det kan være med til at forme den måde, de arbejder på, ved at sikre dem det nødvendige indblik til at kunne nå forretningsmålene.


Men mange organisationer og mange marketingchefer har stadigvæk lang vej til dette samarbejdsniveau. Mens det at blive administrerende direktør kan være en drivende faktor for mange marketingchefer, er det vigtigt at vide, at de ikke kan opnå dette mål alene.


De kan lære meget af økonomicheferne, men få marketingchefer udnytter chancen. En nylig undersøgelse viser, at 90 % af marketingcheferne indrømmer, at de ikke arbejder tæt sammen med deres kolleger i økonomiafdelingen.


Hvis man indblander sidstnævnte i planlægningen af marketingkampagner, vil det kunne skabe værdi og give et bedre afkast. Økonomiafdelingen kan hjælpe med oprette klare kampagnemål og tilpasse marketing KPI'er til et større antal interessenter – en uvurderlig hjælp for marketingchefer, som gerne vil støtte og drive virksomheden.


At smede tættere forbindelser til teknologispecialister giver også en stor mulighed for at øge indflydelsen på direktionsgangen. Når marketingchefer arbejder sammen med teknologichefer, kan de opbygge bedre analytiske evner inden for deres organisation, så de kan fremstille brugbare kunderapporter, som til gengæld kan påvirke bundlinjen. Der, hvor der er et samarbejde mellem marketing- og IT-chefen, har virksomheden  større  mulighed for at klare sig bedre i forhold til omsætning og rentabilitet jævnført med virksomheder, hvor cheferne ikke arbejder sammen.


Det er vigtigt for marketingcheferne at undgå at blive kategoriseret som specialister. De skal ses som fremtrædende forretningsstrateger, som først og fremmest kan være med til at opnå virksomhedens mål og derefter som marketingspecialister. Marketingchefer, som følger dette princip, vil have muligheden for proaktivt at diktere, hvad der skal ske i marketingafdelingen, og hvordan afdelingen hjælper i hele virksomheden. 63 procent af marketingcheferne giver allerede regelmæssig input til den administrerende direktør, og der findes ingen grund til, at den øvrige tredjedel ikke også aktivt skulle støtte direktøren.


Spørg dig selv: Hvornår blev du sidst kaldt ind på den administrerende direktørs kontor? Hvis du har ambitioner om at være omstillingsparat – for at hjælpe med at forme og opnå din virksomheds mål – kunne et tættere samarbejde med økonomichefen og IT-chefen give dig en bredere viden og et større indblik, som du unægtelig behøver for at slå igennem.