BUSINESS BYTES

Spørgsmålet til en million om spildte investeringer

  • Slået op for 4 år siden
  • 2 min. læsning

Virksomheder i hele Europa spilder millioner af kroner på investeringer i IT-produkter og -tjenester. Er du en af dem? Der er stor chance for, at du er, og at du ikke engang er klar over det. Det åbenlyse spørgsmål, der skal findes svar på, er: "Hvad er årsagen til alt dette spild?" Den vigtigste årsag virker til at være, at IT-indkøb enten misbruges eller helt ignoreres af ansatte. Hvorfor dog det?


Er det måske, fordi IT-indkøbene ikke er brugsegnede? Giver du dine ansatte virkelig det, de ønsker og behøver? Har du rådført dig med dem under indkøbsprocessen? Hvis du har, så er det absolut det første skridt i den rigtige retning at få deres accept og medspil og sørge for, at de vil bruge den teknologi, som du har investeret i. Men for at sikre, at dine ansatte bakker fuldt op om de nye teknologi-indkøb, er det ikke nok med kommunikation. Det kræver også træning.


Uddannelsesprogrammer er det oplagte startpunkt. "Uddannelse" er dog et meget vidt begreb, og det er ikke nok at fokusere på et enkelt aspekt, som for eksempel effektiv dokumentlagring, hvis man skal gøre sig forhåbninger om, at det vil give et godt afkast på samtlige IT-investeringer. Uddannelse skal derimod struktureres i hele virksomheden og tydeligt vise, hvordan teknologi kan forbedre produktiviteten og øge rentabiliteten, samtidig med at man fremhæver, hvilken indvirkning fejlagtige teknologi-indkøb har for hele organisationen. Træning skal også gennemføres regelmæssigt og opdateres, i takt med at forskellige værktøjer udvikler sig.


En gruppe af medarbejdere, der ofte føler sig overset, er medarbejdere, der ikke arbejder på kontoret – dvs. dem, der rejser meget eller arbejder hjemmefra. De er helt enkelt aldrig til stede, når træningen finder sted. Eftersom det forventes, at antallet af medarbejdere, der udfører distancearbejde, vil nå op på 1,3 mia. ved udgangen af 2015, har dette aldrig været mere aktuelt. Er du klar til at imødekomme behovene af den stadigt øgende mobile arbejdskraft? Mens flertallet af de ansatte føler, at deres virksomhed har passende systemer til at få fjernadgang, så føler halvdelen af disse ansatte, at information går tabt på grund af den måde, den lagres på, og én ud af tre mener, at det er svært at holde styr på et dokuments rigtige version. Det er klart et område, hvor forbedringer er mulige, og udarbejdelse af et godt uddannelsesprogram – som er tilgængeligt for dem, der ikke befinder sig på kontoret – kunne være svaret.


For at sikre det bedst mulige investeringsafkast på din organisations IT-investeringer er det vigtigt at gøre status på IT-infrastrukturen og se på, hvordan den bruges – både på kontoret og fra distancen. Så snart IT-beslutningstagere forstår præcist, hvad de arbejder med, vil man ikke kunne overse fordelene ved træning, eftersom to tredjedele af dem, der har gennemført træning, siger, at de er i stand til at bruge teknologien fuldt ud, når de håndterer deres information. Investering handler ikke kun om at indkøbe nye løsninger – der er også behov for at evaluere hele virksomheden og de ansattes adfærd for at finde frem til, hvordan forbedret produktivitet kan være med til at øge rentabiliteten.