BUSINESS BYTES

Rejsen fra data til indsigt

  • Slået op for 3 år siden
  • 3 min. læsning

Rådata er stort set uden værdi for en virksomhed, men det afholder ikke organisationer fra at indsamle stadigt større mængder tal og fakta. Det er let nok at forstå – en virksomhed, der kan få noget nyttigt ud af rådata, har også større chance for at opnå succes end konkurrenterne.

I dag er det alle organisationers mål at kunne omdanne ustrukturerede rådata, eller såkaldte Big Data, til Small Data og derefter omdanne det til indsigt. Tretrinsprocessen er lettest at forklare som en rejse, hvor man indsamler data, analyserer data og i sidste ende anvender data til at implementere virksomhedens strategi.

Alligevel tyder meget på, at mange organisationer oplever datarejsen som en yderst indviklet proces. Det internationale konsulentfirma Capgemini melder, at selvom mere end halvdelen (59 %) af toplederne i virksomhederne er klar over, at data er ved at blive en kernekomponent i markedsværdien, erkender næsten to tredjedele (65 %), at deres virksomhed risikerer at blive ukonkurrencedygtig, hvis ikke virksomheden formår at tage de nye analytiske redskaber til sig.

Globale undersøgelser tyder på, at mange organisationer løber sur i forløbet undervejs. Nogle virksomheder er måske rigtig gode til at indsamle rådata, men de har svært ved at analysere informationerne og producere meningsfulde indblik ud fra dem. Den manglende indsigt betyder, at mange virksomhedsledere modvilligt må indrømme, at andre organisationer får et forspring i forhold til dem selv.

Capgeminis undersøgelser viser endvidere, at 64 % af virksomhedslederne mener, at Big Data rykker de traditionelle virksomhedsgrænser, og dermed åbnes industrien op for nye udbydere. Mere end en fjerdedel (27 %) af virksomhedsledere mener, at konkurrencen kommer fra nye aktører i andre industrier, mens 53 % forventer, at de vil møde konkurrence fra nystartede virksomheder med datakompetence.

Et kendt eksempel er opstartsvirksomheden Uber, der tilbyder kørsel til private. De bruger statistisk analyse af procesregressionen til at analysere et nabolags sociale demografi. Uber bruger oplysningerne til at finde frem til, hvordan servicekravene vil svinge, og hvordan priser og kundetilfredshed eventuelt påvirkes. Ubers indsigt har betydet, at virksomheden kan udfordre, og i nogle tilfælde udkonkurrere, traditionelle taxiselskaber.

Organisationer, der står over for nye udfordrere, må indføre Business Intelligence (BI) og tilpasse deres langsigtede strategi derefter. Traditionel forsyningsvirksomhed stod over for en ny udfordring i form af Nest, Googles intelligente termostat. British Gas havde taget kampen direkte op med teknologien og brugte sit BI-indblik til at udvikle og køre løbende tilpasning af sit termostatprodukt, Hive.

Adgang til analysedata kan også vende op og ned på en hel sektor. Det er f.eks. sket med den hurtige IT-styrede transformation af sektoren for finansielle tjenesteydelser. Realtidsindsigt betyder, at frontvirksomheder kan øge hastigheden af deres elektroniske handel. Indsigtens kvalitet er så høj, at 64 % af dataførende virksomheder giver udtryk for et højt tillidsniveau, for så vidt angår deres evne til at kunne skabe fantastiske handelsstrategier. Dette skal ses i forhold til, at blot 53 % af "datasløve" virksomheder ifølge finansspecialisten State Street oplever det samme.

Budskabet er således, at behovet på tværs af virksomheder og sektorer for at skabe indsigt ud fra information er stadigt stigende. Denne vigtige rolle ser kun ud til at blive vigtigere. På langt sigt vil analysen af rådata ikke alene hjælpe din virksomhed til at blive konkurrencedygtig, men kan desuden garantere virksomhedens overlevelse.


[Referencer]

http://www.prnewswire.com/news-releases/new-global-study-by-capgemini-and-emc-shows-big-data-driving-market-disruption-leaving-many-organizations-fearing-irrelevance-300047775.html

http://www.datanami.com/2015/03/17/how-startups-are-using-big-data-tech-to-disrupt-markets/

http://www.zdnet.com/article/if-you-dont-fail-you-arent-innovating-how-to-keep-tech-staff-engaged-and-customers-happy/

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/Articles/DataFullReport.pdf