BUSINESS BYTES

CIO’en dilemma: Hurtig forandring på én gang eller trinvis forbedring?

  • Slået op for 3 år siden
  • 3 min. læsning

I den perfekte verden har CIO’en allerede lagt en strategisk vision, når han eller hun sætter en forandring af organisationen i værk med henblik på at skærpe reaktionstid, kreativitet og kundefokus. Men i virkelighedens verden er IT-omlægninger alt for tit styret af aktuelle problematikker og ikke af langtrækkende idealer.

Mens virksomheden er ivrig efter at drage fordel af en lang række digitale teknologier såsom mobil- og cloudtjenester samt data, så er forsøg på at realisere en omlægning ofte hæmmet af gamle IT-problematikker. Det er ikke let at gå til en on-demand og helt ny systemkonfiguration, når mange af ens produktionssystemer stadig kører på et traditionelt virksomhedsnetværk.

Dette er en udfordring, som CIO’er straks skal tackle. Af alle aspekter knyttet til virksomheden er det teknologi, der har størst potentiale for at revolutionere driftsprocesser, øge indtjeningen og skærpe medarbejdertilfredsheden.

Mange CIO’er kigger på kravene til digital transformation og ser deres gamle systemers snærende bånd. Hvordan realiserer disse CIO’er IT-omlægningen på den smarteste måde? Bør CIOøer iværksætte gradvis forandring, der ikke går ud over virksomhedens drift, eller bør de gå efter en total omlægning?

Der er forskellige holdninger til, hvad der er den bedste strategi. Nogle foretrækker en frisk ny start, mens andre mere forsigtige topledere fremfører overbevisende argumenter knyttet til omkostninger, driftsforstyrrelser og potentielle afbrydelser. I mange tilfælde er det lagt i hænderne på CIO’enog hans eller hendes afdeling at realisere fordelene ved teknologisk innovation på bedste vis.

Idet IT-systemer naturligt er allestedsnærværende, har CIO’er fordel af en unik position i de fleste organisationer. De har overblik over hele organisationens drift. Dette overblik giver adgang til mange berøringspunkter inden for virksomhedsenheder og slutkunder. Denne interaktivitet bør danne udgangspunkt for en IT-styret omlægning af organisationen. CIO’er kan via drøftelser med de rette personer få indsigt i, hvilke systemer der skal bruges og hvornår.

Implementeringen af forandringerne er dog den svære del af processen. Som nævnt sidder mange kerneproduktionssystemer dybt i den daglige drift. Eksperimenteren med ødelæggende teknologier uden risiko for, at det påvirker virksomhedsprocesser, er ikke nemt.

Alle organisationer kan være præget af siloer af mennesker, der er negative over for nye ideer og forandring. I stedet for at give op skal CIO’en indtage rollen som iværksætter, som kan tale overbevisende om værdien ved forandring og understrege de forretningsmæssige fordele. De bør ikke kun se positivt og velvilligt på innovative ideer, men også undgå at være bange for at begå fejl.

CIO’er bør betragte alle interne projekt på samme måde, som en iværksætter betragter en ny investering. I stedet for at fokusere på digitale teknologiers potentielle skadevirkning bør virksomheder fokusere på muligheden for at udskifte gamle, ineffektive, frustrerende processer.

En hurtig forandring af IT-systemer giver mulighed for at opnå større strategiske målsætninger med ægte forandringsparat potentiale. I stedet for løbende at lægge planer for den næste gradvise forandring bør virksomheder være parate til at give slip på gamle strukturer og atter lære at realisere målsætninger ved at følge en forandringspræget vision.

CIO’er kan suppleret af resten af virksomheden skabe en forandringspræget strategi, der eliminerer problemerne knyttet til gammel teknologi, og som udnytter digitale systemer og tjenester optimalt.

Læs hvordan du gennem digitalisering af processer kan skabe værdi i forretningen.[References]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/