BUSINESS BYTES

Delte projekter kan mindske mistilliden

  • Slået op for 4 år siden
  • 2 min. læsning

Den digitale tidsalder har ændret alt på chefgangen. Gartner forudsiger, at ved udgangen af 2017 vil marketingafdelingens øgede afhængighed af kundeindblik og målrettede, digitale kampagner betyde, at marketingchefen vil indføre flere IT- og analyseprojekter end IT-chefen. IBM er dog nået frem til, at 70 % af marketingcheferne ikke føler sig forberedt på den større rolle, som data og IT spiller i deres arbejdsliv.


Med tanke på den hastige teknologiske udvikling vil man umiddelbart tro, at man vil bebude en samarbejdsånd, men – når sandheden skal frem – så er der noget, hvad Accenture har kaldt "The CMO-CIO Disconnect".


Hvorfor? Der findes en indgroet mistillid. Marketingchefer synes, at IT-afdelingen er alt for ufleksibel, og at det tager dem alt for lang tid at arbejde med et projekt, og IT synes, at marketingafdelingen ikke kan lide at involvere sig i strategier, og at de betragter IT som en leverandører af platforme i stedet for en aktiv samarbejdspartner.


Hvordan kan organisationer slå bro over kløften mellem marketing- og IT-afdelingen?


Samfinansiering af projekter kunne være en løsning, ligesom Adobes eksempel viser. For at få et dybere indblik i kunderne sammensatte virksomheden et projektteam med både ansatte fra marketing- og IT-afdelingen, og som var finansieret lige meget af hver afdeling. Deltagerne var fra begyndelsen helt klar over, at de nu udgjorde en del af et nyt team, og de blev derefter præsenteret i samlet flok for både IT-chefen og marketingchefen. Samarbejdet havde klare mål omkring kundeindblik og en tidsramme til at opnå dem. Når projektet var fuldført, vendte teammedlemmerne tilbage til deres gamle stillinger i organisationen.


Samfinansiering kan derfor være en fantastisk måde til at få det bedste ud af to verdener på, uden at man behøver slå nogen af stillingerne sammen eller hyre ekstra folk til at udfylde manglende kompetenceområder. Der er dog også behov for en vis grad af afgrænsning og "ejerskab" i delte projekter. Det ville være urealistisk at forvente, at to meget forskellige funktioner kan integreres helt uden besvær og uden en vis opdeling af rollerne. Nøglen for IT er at beholde ansvaret for datahåndteringen og -politikkerne, mens kundedatabaserne styres af Marketing.


Der er ingen, der hævder, at det vil være nemt at bryde mistilliden mellem IT- og marketingchefer, men der findes ingen anden måde, hvis virksomheder skal drage fuld nytte af de muligheder, som adgang til kundedata byder på. De, der tidligt har taget fat, har taget ved lære. Du kan have gensidig respekt og igangsætte delte projekter, som er finansieret ligeligt, og hvor ejerskabet er tydeligt beskrevet for at undgå fremtidige konflikter. Så næste gang din organisation iværksætter et projekt, som kræver engagement fra både IT- og marketingafdelingen, er det værd et forsøg at behandle projektet som "begyndelsen på et smukt venskab". Men med tydelige roller og ansvarsområder.