BUSINESS BYTES

Sådan flyttes undervisningen ind i informationsalderen

  • Slået op for 3 år siden
  • 3 min. læsning

Undervisning er ved at ændre sig fuldstændigt, og indlæring bliver i langt højere grad personliggjort, samarbejdende og effektiv end nogensinde før. Informationsteknologi og den hurtige informationsstrøm, den medfører, fører til nye indlæringsmodeller, der er mindre knyttet til klassebaserede kurser med en lærer, og som i stedet er mere smidige, individualiserede og fleksible.

I praksis betyder det, de studerende har adgang til et langt bredere udvalg af præferencer. Det er slut med at vente på, at en vigtig tekst returneres til biblioteket, når man altid kan få det hele på e-biblioteket. Samarbejdet de studerende imellem kræver ikke andet end at have en internetforbindelse og et webkamera og er således ikke længere begrænset til, at man skal befinde sig i samme område i byen eller på samme side af havet. De studerende anvender også mobil-applikationer som f.eks. WhatsApp til at samarbejde og studere. Men selvom det alt sammen lyder meget positivt, er smidighed ikke den eneste fordel ved fremtidens digitaliserede uddannelsesmodel.

Forbedret kvalitet

Ved at støtte de studerendes og lærernes gnidningsløse adgang til indhold spiller teknologi en afgørende rolle i ændringerne, for så vidt angår de studerendes forventninger. Organisationer, der tager de hurtige ændringer og den ny teknologi til sig, vil opdage, at de kan tilbyde højere serviceniveauer. Cloud-baseret teknologi og adgang til data i realtid betyder, at lærerne kan danne sig et samlet billede af de studerende og deres fremskridt. Frem for at være afhængig af de ofte unøjagtige og forenklede opfattelser ud fra hvert års eksamenskarakterer kan lærerne overvåge de studerende, mens de arbejder, og tilegne sig en grundig forståelse af, hvor deres styrker og svagheder ligger, og hvordan de arbejder bedst. Dette omfatter muligheden for at skabe individualiserede undervisningsplaner for den enkelte studerende og tilpasse den til deres behov.

Optimering af procedurerne

Strømlining af uddannelsernes administrative side lyder måske ikke særligt banebrydende, men det er afgørende for administrationen, da det lader institutionerne styre deres udgifter. Systemer som lagerplads og arkiver, automatisering af arbejdsprocessen, generering af formularer, overholdelse og kommunikation med de studerende og forældrene kan gøres lettere og mere effektivt med den rette teknologiske investering. Selvom det kan være vanskeligt at retfærdiggøre yderligere udgifter på kort sigt, kan et solidt investeringsafkast på langt sigt bevise effektiviteten ved at anvende forretningsmæssige løsninger i uddannelsesinstitutioner for derved at optimere de administrative procedurer.

De studerendes bevægelighed

Den stigende brug af mobile løsninger, datastreaming og efterspørgslen efter altid at have internetforbindelse betyder, at uddannelsesinstitutionerne moderniserer og opgraderer IT-infrastrukturen. På forretningsmæssigt niveau skal det fordele sig hele vejen ned gennem administrationen af de studerende – fra optagelse på studiet til dimission.

På forbrugerniveau forbedrer sikker og effektiv administration af oplysningerne om de studerende ikke blot deres oplevelse, men gør det også lettere for dem at bevæge sig rundt på de forskellige fakulteter, skifte kurser eller starte studieforløb andre steder. Og cloud-baseret teknologi giver dem en uhørt mulighed for at adskille indlæring fra at sidde i et undervisningslokale til samarbejde med lærere og hinanden gennem kanaler som f.eks. sociale medier. Ifølge en nylig IDC-undersøgelse bruger 33 % af uddannelsesledelsen i Vesteuropa allerede sociale medier til at støtte læringen i deres uddannelsesinstitutioner, og nu lover MOOC'er ("Massive Open Online Courses") at bringe den bedste uddannelseskvalitet til alle, der har en internetforbindelse – og det vil ofte ske gratis!

Imens uddannelse fortsat udvikler sig i retning af en on-demand-indlæringsmåde og i stigende grad bliver mere samarbejdende, skal uddannelsesinstitutionerne tænke på, hvordan de kan forvalte mere smidige og hurtige arbejdsmetoder, hvad angår informationerne.

Det står klart, at teknologi vil spille en afgørende rolle i fremtidens uddannelsessystem. Og for institutioner, der søger at maksimere deres konkurrencemæssige fordel ved at tiltrække internationale studerende, ved at kommunikere med virksomheder for at sikre finansiering eller sponsorering og holde kontakten til tidligere studerende, spiller informationsforvaltningen en kritisk rolle i at bevare de driftsmæssige evner i en stadigt mere teknologisk tidsalder. Der er på mange områder store muligheder for at forbedre effektiviteten inden for akademisk og studenter-support – både ved at strømline de administrative funktioner og ved at forbedre selve indlæringsmiljøet. Bedre uddannelse, mindre administration, større studenteroplevelse