BUSINESS BYTES

Er IT klar til en selvevaluering?

  • Slået op for 2 år siden
  • 3 min. læsning

Der er ingen tvivl om, at teknologi har gjort meget positivt for forretningen. Og i takt med udviklingen har CIO’er fulgt op ved at implementere nye funktioner og processer på tværs af virksomheden, hvilket har forbedret virksomhedens evne til hurtig forandring, fokus og fleksibilitet. 

Men IT-afdelingens arbejde i en virksomhed er ikke altid let. CIO’en er ofte under pres for at vise hurtige resultater af deres IT-investeringer, hvilket ikke altid er let eller overhovedet muligt. Som følge deraf er CIO’en ofte tvunget til at sætte systemer i drift uden en chance for rigtigt at stoppe op og stille det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor gør vi overhovedet dette? 

Mange CIO’er ønsker at være mere proaktive i deres daglige roller, men så længe den daglige drift kun handler om at opnå effektivitet kontra muligheden for at finde nye løsninger på problemerne, kan CIO’en opleve sin rolle som meget begrænset. Dette kan så medføre uretfærdige beskyldninger om, at CIO’en er "ude af trit" med virksomhedens behov. 

IT har alt for længe befundet sig i en position, hvor de skulle reagere på forretningens behov snarere end at være i stand til at forudse dem. Så hvordan kan CIO’er sikre sig, at deres IT-systemer rent faktisk udnyttes mest optimalt? Og hvordan kan CIO’en skabe værdi i forretningen?

1. Deltag

Når de er under pres fra ledelsen for at reducere omkostningerne, kan IT-afdelinger let blive isolerede i et forsøg på at konkurrere med eksterne leverandører. Men en silomentalit vil blot reducere effektiviteten i de overordnede forretningsaktiviteter, og det er vigtigt at være en aktiv medspiller netop for at kunne være effektiv. Og det er ledelsesteamenes ansvar at skabe de nødvendige rammer for dette. Det er nødvendigt med støtte fra hele virksomheden for at proaktive planer kan få succes. CIO’en kan gå forrest i denne proces ved at skabe en samlet vision for ITs rolle i virksomheden og arbejde med forskellige dele af virksomheden for at opnå fælles, overordnede mål. Mange virksomheder kunne drage fordel af et mere dybdegående kendskab til, hvad IT rent faktisk kan bidrage med.

2. Planlægning

Det er en skrøne, at IT-ledere ikke har behov for forretningsforståelse.  Proaktive IT-afdelinger forudser udviklingen og forstår, hvordan man forbedrer services og øger omsætningen. De forstår potentielle resultater og planlægger herefter. For at gøre dette skal IT-ledere undersøge mønstre, udforske de grundlæggende årsager til tilbagevendende problemstillinger og definere mål, der har tydelige resultater. Deres job består af langt mere end at installere et IT-system og engang imellem opdatere det. IT-ledere skal bryde ud af den rutineprægede tankegang og ser fremad mod og kommende forretningsmæssige - og teknologiske behov.

3. Evaluer

I takt med den teknologiske udvikling vil presset på IT-afdelinger vokse. Virksomheder afhænger af pålidelige IT-infrastrukturer for at sikre driften.  Men det er svært at måle de faktiske omkostninger ved en IT-strategi, der kun retfærdiggør tekniske indkøb, når behovet for lagring øges, eller udstyr går i stykker. Det er næppe den rigtige strategi i længden for IT-afdelinger kun at fokusere opmærksomheden på at holde omkostningerne nede og vedligeholde eksisterende systemer. I stedet skal fremsynede CIO’er regelmæssigt evaluere systemydelsen, så de på intelligent vis kan investere i systemer og sikre, at teknologien matcher forretningens prioriteter. I sidste ende vil en tilgang, som kan tilføre værdi, besvare følgende spørgsmål: Hvordan kan den nuværende IT-konfiguration understøtte de fremtidige forretningsplaner? Er de ressourcer og kapaciteter til rådighed, der er nødvendige for at opfylde de strategiske forretningsmål?

En proaktiv, sofistikeret IT-strategi tjener sig selv ind. Det er IT-afdelingens ansvar at bevise dette.