BUSINESS BYTES

Er tiden inde til at træde et skridt tilbage og huske, hvor vigtig CIO’en er?

  • Slået op for 3 år siden
  • 3 min. læsning

Teknologi anses tit for at være "det fattige familiemedlem" i forhold til nogle af de mere veletablerede områder. Mens finans, marketing og operations har plads ved højbordet, kæmper teknologi ofte for at blive anerkendt. Det er ofte, at IT ikke får plads i den øverste ledelse. Rekrutteringseksperten Harvey Nash siger, at kun knap en tredjedel (32 %) af CIO’s rapporterer direkte til CEO’en. Den form for udelukkelse kan gøre det svært for IT-lederne at bidrage til forretningsstrategien.

Den tilsyneladende marginalisering af CIO’en rolle kan forekomme mærkværdig, når den teknologiske udvikling i højere grad end nogensinde før menes at spille en grundlæggende rolle for en virksomheds succes på tværs af alle brancher. Når en CIO beder om penge til en bedre server, anses det selv den dag i dag for at være en omkostning frem for en mulighed for at øge virksomhedens rentabilitet. Men IT er nu en stor indtjeningskilde for mange virksomheder, så hvorfor ses investeringen stadig som en omkostning? Forklaringen på den manglende sammenhæng kan muligvis stigningen inden uofficielle IT-systemer ("shadow IT"), hvor medarbejdere uden for IT-afdelingen finder deres egne teknologiske løsninger på de arbejdsmæssige udfordringer. I takt med at medarbejderne bliver bedre til at bruge apps som led i det daglige arbejde, bliver de også dem, man går til, når almindelig virksomheds-IT hæmmer det daglige arbejde. Udbredelsen af cloud- og mobile apps medvirker også til, at det nu er lettere for medarbejderne at købe eller anvende gratis tjenester efter behov som led i arbejdet, hvilket nogle gange sker uden CIO’ens viden. Den "uofficielle tilgang" bekymrer i stigende grad teknologicheferne. Ifølge analyseinstituttet Vanson Bourne siger mere end tre fjerdedele (76 %) af CIO’s, at afdelinger i deres egne virksomheder nu finder og køber produkter uden input fra IT-afdelingen. Samlet set vurderer man, at helt op til en fjerdedel af teknologiomkostningerne nu lægges uden for IT-afdelingens regi, og analyseinstituttet Gartner mener, at CMO’s i 2017 vil bruge mere på teknologi end CIO’s. Den form for decentralisering sår tvivl om CIO’ens fremtidige rolle. Hvis de enkelte medarbejdere køber deres egne tjenester og systemer, rejser det jo trods alt spørgsmålet om, hvorfor en virksomhed overhovedet skal have en chef med specifikt ansvar for IT-indkøb. Dertil kommer digital- og datachefens fremmarch, der gør det tydeligt at se, at presset på CIO’en faktisk kommer fra alle retninger.

Men der er stadig håb.

Der er spirende tegn på, at virksomhederne endelig er ved at tage IT's rolle seriøst. Det anerkendes nu generelt blandt C-suiten, at IT spiller en afgørende rolle i virksomhedernes transformation. IT understøtter virksomhedens produktivitet og hjælper organisationerne med at samle intelligente data til underbygning af strategiske beslutninger om virksomhedsudvikling, og dermed nyder IT en stadigt mere central rolle.

Opmærksomheden på IT skal ledsages af en bekræftelse af, hvor vigtig CIO’ens rolle er. Trods stadigt mere decentraliserede indkøb er CIO’en stadig den, der er bedst positioneret til at forstå den rolle, teknologi spiller for en moderne virksomhed. CIO’s har brugt mange år på at integrere platforme, etablere styring og skabe netværk, der giver den bedste udnyttelse af virksomhedens IT-systemer. Nok ændrer teknologien sig hastigt, men én ting forbliver den samme – i hvert fald på ledelsesniveau – nemlig CIO’en. Digitaliseringen vinder indpas, så virksomhederne bør udnytte IT-ledelsens erfaring med at implementere de teknologiske ændringer.

Gartner rapporterer, at succesrige organisationer har tendens til at øge bidraget fra de mere tekniske roller som dem, der har ansvaret for teknologi, innovation og risiko. Her bør CIO’erne gribe chancen og komme ind i kampen og tage ansvaret for netop de forretningsområder. Men det er ikke det hele.

Hvis CIO’erne vil have deres roller vurderet mere gennemgribende, skal de påtage sig mere ansvar for deres egen karriere, især hvad angår opfattelsen af deres rolle i resten af organisationen. Tiden er nu moden til, at CIO’erne gør mere end blot at stå for den daglige teknologiske drift. I stedet skal de bevise, at de kan multi-taske som innovatorer, der er drivkraften bag virksomhedens udvikling.

Vi er med andre ord nået til et vendepunkt. CIO’er skal spille rollen som objektive innovatorer og vise, at de bedre end nogen anden forstår, hvor rivende den teknologiske udvikling vil være for virksomhederne de næste ti år. Ved at tage IT-innovationen til sig kan CIO’erne overleve og trives.[Henvisninger]

Gartner om CDO-rollens fremmarch:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Eksempler på virksomheder med CDO'er:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

CDO'ens storhed og fald:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO

Forrester om CDO-rollens hedengang:
http://www.zdnet.com/article/forrester-warns-cdos-dont-expect-career-longevity/