BUSINESS BYTES

Hvis det ikke lykkes første gang: Hvorfor det er vigtigt at turde blive ved med at eksperimentere

  • Slået op for 2 år siden
  • 3 min. læsning

Hvis noget skal gå galt, skal det helst ske hurtigt! Det er tankesættet for de fleste virksomhedsejere og -ledere. Uanset, hvor klogt dette råd måtte være, er der imidlertid tidspunkter, hvor dette princip kan snyde virksomheder for vigtige erfaringer og indblik, når de skal finde den rette strategi, især på så konkrete områder som IT.

For IT-afdelinger giver det god mening at eksperimentere med den teknologi, de overvejer at indføre i organisationen. Ved at teste ny teknologi i virkeligheden kan CIO'er få svar på en række vigtige praktiske spørgsmål, som ellers ikke ville blive afklaret. Hvilke nyskabelser vil være til størst fordel for virksomheden mht. driften? Hvilke af disse nyskabelser vil give den bedste brugeroplevelse? Svaret på disse spørgsmål kan være afgørende for at opnå øget produktivitet.

Denne tilgang kræver tid for at fungere effektivt, og den største opgave er ofte at overbevise ledelse og medarbejdere om at turde eksperimentere med ny teknologi. Virksomhedsledelser har en naturlig aversion mod driftsforstyrrelser, og de fleste administrerende direktører foretrækker stabil drift og pålidelige resultater i stedet for eksperimenter med nye processer. Hvis personalet derudover er trygge ved eksisterende processer, er det svært at overvinde tilfredsheden med tingenes tilstand og overbevise personalet om, at ændringer kan være af det gode.

Selvom det er fuldt ud forståeligt, kan disse holdninger forsinke og forhindre IT-innovation. En måde, hvorpå CIO'er kan få en reel chance for at forny virksomheden indefra, er at påvirke virksomhedens syn på ændringer ved at få både beslutningstagere og kolleger med på nye eller eksperimenterende løsninger. For det første skal man opbygge et godt forhold til personer med indflydelse internt i organisationen. Hvis der er en genial idé, der skal sælges, er det nødvendigt at få et bestyrelsesmedlem eller en driftschef til at købe den. Uanset hvad det går ud på, er de fleste modtagelige over for forslag, hvis de ikke pludselig får præsenteret idéen helt ud af det blå.

Den bedste måde, hvorpå CIO'er kan overbevise deres organisation om et projekt, de brænder for, er at inddrage andre. I stedet for at eksperimentere med teknologi i det skjulte, bør CIO'er involvere deres organisation på et tidligt tidspunkt.

For det andet bør man bestræbe sig på at involvere medarbejderne i testprocessen tidligt i forløbet. Den bedste måde, hvorpå CIO'er kan overbevise deres organisation om et projekt, de brænder for, er ved at inddrage andre. Én ting er nemlig helt sikker: Folk køber ikke idéen, hvis de ikke har haft en reel mulighed for at sætte sig ind i den. Ved at give medarbejderne mulighed for at blive fortrolige med ny teknologi, før den indføres, kan de selv se fordelene på første hånd. For en CIO er det den nemmeste måde at skabe stemning for et projekt, han/hun virkelig går op i, på, og støtte fra medarbejderne vil være meget mere overbevisende end diagrammer og regneark.

For det tredje skal man behandle hvert eneste eksperiment som en god erfaring for virksomheden. Test af ny teknologi i et lukket miljø giver ikke nødvendigvis værdifuld indsigt. Det tager ganske vist længere tid at lade medarbejdere teste ny teknologi, men det vil resultere i meget mere brugbar information om organisationen og dens muligheder for forbedringer.

Eksperimenter med ny teknologi er en stor mulighed for en virksomhed, men man må acceptere, at der naturligvis er en vis risiko for, at alt ikke går som planlagt. Hvis det sker, skal CIO'erne lære af deres erfaringer og – i ægte iværksætterånd – lægge det bag sig. Selv hvis udarbejdelsen af en ny løsning mislykkes mere end én gang.


[Henvisninger]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/