BUSINESS BYTES

Hvordan kan en virksomhed håndtere forandringer mest effektivt?

  • Slået op for 3 år siden
  • 3 min. læsning

Med den rivende udvikling, vi p.t. oplever, vil virksomheder, der venter på, at udviklingen skal gå langsommere, helt sikkert blive skuffede. Fra digitalisering til mobilitet, "appificering" og de sociale mediers uafvendelige fremmarch er ændringer blevet en accepteret del af, hvordan vi i dag driver virksomhed.

Faktisk bør virksomhederne byde forandringerne velkommen. Hvis virksomhederne ikke hele tiden udvikler sig, vil de opleve, at de sakker bagud, mens konkurrenterne tager over. Forandringer er svære, og det er vanskeligt at bryde gamle vaner. Bare spørg dem, der har prøvet at holde op med at ryge! Hvor meget sværere er det ikke for en virksomhed at ændre sig?

Tænk på alle de variabler, der indgår i en virksomhed: antallet af individuelle medarbejdere og de forskellige afdelinger – og det er endda, før man overhovedet tager højde for de eksterne faktorer som f.eks. det økonomiske eller de teknologiske fremskridt. Fra omlægning af afdelinger og teams til investering i vækst eller til at vinde nye kontrakter er alle organisatoriske milepæle forandringens vartegn. Så hvordan kan virksomhederne lette den evolutionære proces? Det virker måske åbenlyst, men det første skridt i den organisatoriske forandring ligger i forberedelsen. Sagt på en anden måde: læg op til alsidighed. For at oparbejde det rette momentum og virkelig forberede de større omlægninger skal virksomhedsledere forstå de eksterne omstændigheder og rette deres interne kapacitet ind derefter. Jo mere fleksible medarbejderne er, jo bedre rustede er de til at håndtere faktorer, der ligger umiddelbart uden for deres kontrol. Vellykkede procedurer for change management gør en virksomhed i stand til at bevæge sig frem med mindre tøven.

Planlægning har yderligere den fordel, at folk forbereder sig på forandring, når de tidligt i forløbet kan se eller er involveret i planlægningsfasen. At involvere og engagere medarbejdere tildigt i forløbet giver stort udbytte senere, da folk i højere grad er indstillet på at ændre adfærd, hvis de føler, at de har deltaget i beslutningsprocessen. Vellykkede ændringsstrategier indebærer en nøje forståelse af, hvad der driver ændringerne, og hvad der gør dem til en succes. En holistisk plan er både et godt planlægningsredskab og en god måde at følge fremskridtene på.

Da vellykket forandringsledelse får alle involverede parter med på vognen og kræver, at de er med til at gøre forandringerne til en succes, hjælper teambuilding afdelingerne imellem, således at medarbejderne på tværs af hele organisationen engagerer sig i planerne. Det næste skridt er at samle et hold med ansvar for forandringen. De skal være med til at udvikle forandringsplanerne og sikre deres succes. For at opnå den største effektivitet bør dette hold bestå af en række folk på tværs af hele organisationen og ikke lade sig begrænse til en enkelt organisatorisk disciplin.

Vurdér, hvorvidt der er yderligere uddannelses- eller læringsmuligheder, der kan være til hjælp i processen. Hvis folk skal flyttes rundt og tildeles nye ansvarsområder, bør ledelsen overveje at tilbyde undervisning til de pågældende medarbejdere. Afsæt ekstra tid til at arbejde med ledere og mellemledere om, hvordan man identificerer de medarbejdere, der har svært ved at håndtere forandringerne. Afhold et kursus for nye ledere, så de kan lære, hvordan de hjælper deres medarbejdere gennem forandringen. Dette kan afholdes internt, gennem et konsulentfirma eller online.

Endelig skal man sikre, at forandringen også finder sted. Mange organisationer starter forandringsprocessen, begynder at implementere den og mister derefter fart og effektivitet i takt med, at andre opgaver presser sig på. Men kan du forbedre din IT-infrastruktur, forretningsprocedurer samt oppetid, sikkerhed og datasikkerhed under ændringen og omlægningen, vil din organisation som følge deraf også opleve øget vækst.

Det er vigtigt at bevare fremdrift og effektivitet, efter at den indledende spænding over forandringen har lagt sig. Det er her, mange virksomheder mister fokus, og når der forekommer paradigmeskift, er det dem, der tøver, der mister mest.