BUSINESS BYTES

Skal data være repræsenteret på direktionsniveau?

  • Slået op for 3 år siden
  • 3 min. læsning

Den moderne virksomheds fokus på at digitalisere alt har medført øget indflydelse for marketing i forbindelse med it-relateret beslutningstagning. En CMO er en helt almindelig del af den moderne direktion. Som et resultat deraf finder de ofte større opbakning og økonomisk dækning til tiltag, som kan føre til en forbedring af kundeoplevelsen. Når de sætter sig for at implementere deres digitale projekter, opdager de ofte kompetencehuller mellem marketingafdelingens viden om brandet og it-direktørens viden om it. Dette fører i stigende grad til udnævnelse af CDO’er – (Chief Data Officers) rundt omkring i Europa.

Mange it-ledere er klar til at indrømme, at de er for fokuserede på problemer i den daglige drift, og derfor udfordres de let af CDO’erne. Tid brugt på triviel ledelse betyder mindre tid brugt på strategisk udvikling af virksomheden. 

Mens der ikke er nogen praktisk grund til, at it-chefer ikke skulle tage styringen og føre an i organisatoriske ændringer på lige fod med deres kollegaer inden for marketing, så hersker der stadig modvillighed imod det. Gartner siger, at mere end halvdelen (51 procent) af CIO’erne er bekymrede for, at den digitale strøm kommer med større kraft, end de er i stand til at klare, og 42 procent føler ikke, at de har de rette færdigheder og muligheder for at gå fremtiden i møde med sindsro. 

En mulig forklaring er dataenes fremmarch. Mens CIO’erne sommetider kan udfylde hullet mellem drift og marketing, vil de have svært ved til fulde at forstå de mere subtile detaljer i forbindelse med analyse. Datavidenskab er en meget specialiseret kompetence, og en person med den rette erfaring og uddannelse kan være gavnlig. 

Hullet inden for analytiske kompetencer er en afgørende bekymring. En analyse fra it-magasinet Computing viser, at mens 26 procent af virksomhederne bruger eller planlægger at bruge cloudbaserede Big Data-tjenester, så besidder kun 13 procent af virksomhederne fra undersøgelsen de nødvendige kompetencer. 

Der gøres forsøg på at tage fat på hullerne i de datavidenskabelige kompetencer. European Data Science Academy (EDSA) er et eksempel på et pan-regionalt tiltag, som føres an af The Open University i Storbritannien, og som indbefatter en række højere læreanstalter. EDSA vil hjælpe med at adressere behovet for personer med kompetence inden for data i fremtiden. Men organisationerne skal sørge for at få det optimale ud af business intelligence allerede nu. Har din virksomhed så brug for endnu en CDO? Ville udnævnelsen af en CDO i direktionen hjælpe virksomheden med at anerkende vigtigheden af information? 

Udnævnelsen af en CDO alene vil ikke nødvendigvis medføre et øjeblikkeligt skift i organisationskulturen. For at dette kan ske, skal virksomhederne være garant for en adfærdsændring på tværs af organisationen. Dette kan ske gennem oprettelsen af et datterselskab i form af et datalaboratorium i virksomheden lige som det fokus på forandring, der ses hos detailhandleren Ocado, eller oprettelsen af Connected Homes-initiativet hos British Gas. Disse separate enheder hjælper med til at bevise værdien af data for den bredere virksomhed.

En CIO kan potentielt påtage sig mange af CDO’ens ansvarsområder, men han eller hun vil få brug for hjælp. CIO’en har brug for en trofast væbner, der kan føre an i organisationens tilgang til data, ligesom han eller hun måske udnævner en infrastrukturchef, som kan hjælpe med den daglige it-drift.

Løsningen på udfordringen med at bevise værdien af data over for virksomheden synes at være at starte i det små, at eksperimentere og at få opbakning fra de øverste niveauer i organisationen. Nogen på øverste niveau, gerne den administrerende direktør, skal være forkæmper for datavidenskab. Med den type opbakning fra overodnet niveau begynder medarbejdere i alle dele af organisationen at se, hvordan data kan give dybere indsigt i hvordan driften gøres profitabel, samt hvordan organisationen kan tjene sine kunder på nye og overraskende måder. En ny direktør er ikke altid løsningen.