BUSINESS BYTES

Datavisualisering: Fortæl en historie uden ord

  • Slået op for 2 år siden
  • 3 min. læsning

Kan datavisualisering være et solidt redskab for forretningsfolk, når de skal videreformidle vigtige budskaber til diverse interessenter på mere effektiv vis? At anvende information på arbejdspladsen som led i en effektiv drift er veletableret praksis, og den øverste ledelse kender alt til grafer og søjlediagrammer. En årsrapport er jo ikke en årsrapport uden et søjlediagram, der viser stigningen i den årlige omsætning. Desværre bliver det for mange virksomheder ikke bedre end det, og det kunne være langt bedre. God datavisualisering kan komme alle afdelinger til gode.

Der er god grund til, at topledelsen giver sig tid til at lære nye færdigheder inden for datavisualisering. Med fremkomsten af Big Data og den stigende informationsmængde er dokumenter som f.eks. årsrapporter også blevet længere. Mange er nu store tykke bøger med indviklet terminologi og talopstillinger. Så tiden er mere end moden for, at topledelsen begynder at udvikle informationskendskabet og fremlægger informationerne på en visuelt lækker måde, der er let at forstå og frem for alt nyttig.

En af de udfordringer, som økonomichefer ofte står over for, er f.eks. at påvise forbindelserne mellem forskellige faktorer internt i virksomheden. Hvordan påvirker virksomhedens investering i ren teknologi de samfund, som virksomheden arbejder i? Hvordan påvirker ændringer i FoU-budgettet den fremtidige produktstrøm? Hvad er forholdet mellem indkøb af produkter og omsætningsgenereringen inden for de forskelige territorier, som virksomheden beskæftiger sig med? Indviklede spørgsmål som disse kræver ikke indviklede svar, men en veludført grafik kan opnå den virkning, som ord ikke kan give alene.

Men det er ikke kun kommunikation med et eksternt publikum, der gør datavisualisering til et så værdifuldt redskab. Mange virksomheder indfører i stigende grad en fælles tilgang til informationshåndteringsprocesserne. Dermed skal informationerne også kommunikeres internt i virksomheden. Og hvis de interne medarbejdere ikke forstår de data, de får fremlagt, vil de heller aldrig forstå de forslag, der ligger bag.

Så hvor starter en økonomimedarbejder, der gerne vil blive bedre til datavisualisering?

Første skridt på vejen er at anerkende, at billeder er et lige så godt kommunikationsmiddel som ord eller tal. Brugere, der er gode til visualisering, bruger ikke kun billeder som supplement til ord eller tal. I stedet bruger de visualisering som et helt nyt sprog.

Det er også let at tænke på al grafik som et søjlediagram. Men visualiseringsmediet har en lang række elementer, man kan vælge imellem – ligesom tilfældet også er for ord eller tal. Det er mere og andet end blot forskellige diagrammer og grafer.

Data er en vigtig del af enhver topleders rolle, og det er afgørende, at man forstår, hvordan de skal kommunikeres effektivt til modtagerne både internt og eksternt for en virksomhed. De, der er bedst til visualisering, ved, at formålet med visualiseringsdata er at fortælle en historie. Så de sætter sig i modtagernes sted og lader informationerne tale for sig selv for dermed at tydeliggøre historien. De overkomplicerer den ikke med irrelevant statistik eller citater, da det centrale budskab dermed kan gå tabt. Med den rette fremlæggelse kan data være et enormt effektivt redskab til at fortælle en historie, helt uden ord.