BUSINESS BYTES

Kan teknologi ændre udviklingen inden for sundhedspleje i det 21. århundrede?

  • Slået op for 3 år siden
  • 4 min. læsning

Sundhedssektoren er nået til et kritisk punkt. EU har en aldrende befolkning. De aktuelle prognoser fra Europa-Kommissionen tyder på, at der vil ske en stigning på 72 % i antallet af mennesker i aldersgruppen 65 år eller ældre inden 2050, hvilket vil sige, at en tredjedel af befolkningen om 35 år vil være tæt på pensionsalderen. Ifølge IDC Health Insights'¹ vurderinger falder ressourcer og adgang til sundhedspleje, samtidig med at efterspørgslen stiger. I tillæg til de statslige bestemmelser, der er under udvikling, er sundhedsorganisationerne under stigende pres, når det gælder om at levere trods hårde odds.

Integration

Mange anser integrationen af sundhedstjenester og sociale tjenester for at være den nøglefærdige løsning, der kan lette presset for sundhedssystemet – og det giver da også mening. Når næsten en tredjedel af Europas ældre lever med en kronisk lidelse², kan alt, der kan modvirke tjenesternes fragmentering, reducere dobbeltarbejde og allokere stadigt færre og færre ressourcer på en mere effektiv måde, kun være en god ting. Hospitaler, der kan samarbejde med socialsektoren, opnår et langt mere omfattende syn på patienten og sparer desuden tid og administrative udgifter.

Gnidningsløs kontakt mellem sundhedssektoren og socialsektoren kan forsikre patienterne om, at deres baggrund vil blive forstået, og at deres behov vil blive opfyldt. Og så gælder det nok som noget af det vigtigste, at når informationen deles effektivt mellem de to sektorer, kan sundhedssektoren endelig begynde at gå fra at være et reparationssystem til et forebyggende system og dermed tage sig af de behov, der gør sig gældende for det 21. århundrede.

Personliggørelse

Der er også ved at opstå et sundhedssystem, der drives af forbrugerne, hvor folk bedømmer deres oplevelser og erfaring med systemet, ud fra hvordan de behandles som personer, frem for hvordan deres sygdom behandles. Personliggørelsen af sundhedssektoren kan ses i den eksplosion af mere end 97.000 mobil-apps, der findes globalt, samt i de peer-to-peer-netværk, der findes inden for sundhedssektoren, og hvor man deler oplysninger uden for det traditionelle forhold mellem læge og patient. Den enkelte person kan vælge og aktivere online-redskaber og -teknologi til at tilpasse deres sundhedspleje til deres egne værdier og mål.

I et individualiseret sundhedssystem er plejeprocedurerne ikke længere "one size"-modellen, der passer til alle, og data er demokratiseret og frit tilgængelige for patienter, så de kan være bedre orienteret. Digital teknologi anvendes til at forbedre forbindelsen mellem mennesker og deres sundhedsteam og til at sætte forbrugerne i stand til at være aktive partnere i forvaltningen af deres egen sundhed og deres eget velvære.

Industrialisering

Sammen med integration og personliggørelse har selve leveringen af sundhedsplejen længe været ved at blive industrialiseret og gennemgår i øjeblikket en række ændringer, der afspejler de ændringer, der startede in andre brancher for 100 år siden. Teknologi og bedre informationsstyring har i høj grad bidraget til denne proces. Elektronisk receptudskrivning har f.eks. vist sig at føre til 50 % færre receptfejl sammenlignet med de håndskrevne recepter. Recepter kan kontrolleres elektronisk, så de er tilpasset fornuftige medicinalkvantum, interaktioner med anden form for medicin, patientallergier og kliniske forhold på blot korte øjeblikke inden for fuldt fungerende elektroniske journaler og tilgængelige patientoplysninger. Der er en stigende tendens mod standardisering af roller og opgaver for derved at strømline patientservicen og mod en fordeling af arbejdsbyrden for derved at være med til at bære budget- og personalenedskæringer. Disse ændringer medfører alle løftet om en mere effektiv sundhedssektor, men industrialisering kræver patienternes personliggørelse og integrationen af tjenesterne for at kunne opfylde sit fulde potentiale.

Vigtigheden af data

Bindeleddet mellem alt dette er naturligvis information. Hospitaler indsamler flere data om patienter end nogensinde før, idet avanceret teknologi spreder sig fra større faciliteter til mindre, lokale faciliteter. Webbaseret informationsdeling i form af dokumenter, billeder og rapporter bliver i stigende grad mere almindeligt.

Sporingssystemer eller software kan nedbringe ventetiden og lade lægerne vise præcis, hvor en patient er på et givent tidspunkt. Visse hospitaler anvender bærbare, trådløse tabletter til at spore patienter, og visse hospitaler anvender sporingssystemer efter udskrivelse fra hospitalerne til at hjælpe patienterne med at holde deres opfølgende aftaler. Selv patienterne følger og registrerer i stigende grad deres sygdomsforløb for derved at holde styr på deres behandling. Datadeling og delte systemer for arbejdsprocessen giver også patienten øget kontrol og gør det f.eks. lettere at få en anden udbyders råd, hvis patienten ikke er tilfreds med en foreslået behandling.

Sundhedssektorens fremtid

Integration, personliggørelse og industrialisering er de tre centrale drivkræfter bag ændringerne, og som er vigtige for at kunne holde trit med efterspørgslen i det 21. århundrede. Men selv med overvågning og dataindsamling, større forbrugerindflydelse og automatisering af procedurerne har sundhedssektoren endnu ikke udviklet sig fuldt ud, og der er stadig overbelastning og ineffektivitet. Teknologi har selvfølgelig altid sine udfordringer, men til trods for alle begrænsningerne, hjælper teknologien med at koordinere og omdefinere sundhedssektoren på måder, som vi ikke engang kunne forestille os for ti år siden. Fremtidens hospital med færre senge, færre læger og hurtigere ekspedition er på vej. Men det vil kræve tid – og store ændringer – før vi endelig når i mål.


¹ IDC Health Insights, Western Europe Healthcare 2013 Top 10 Predictions, doc #HIOH01V, januar 2013
² IDC Healthcare Insights, 2014