BUSINESS BYTES

Løsning af virksomheders siloproblematik: sådan skaber CIO’en digital transformation

  • Slået op for 2 år siden
  • 3 min. læsning

I dag er alle virksomheder digitale. Teknologi er i dag en central del af nærmest alle aspekter af en virksomhed, og derfor skal alle i den øverste ledelse – ikke kun CIO’enr – være i stand til at forstå, acceptere og udnytte nye teknologier, der berører deres organisationer. Forudsætningen for en vellykket digital tranformation er en høj grad af intern koordination. Dog udviser CIO’er og andre beslutningstagere i den øverste ledelse ofte en mere sløset tilgang, end det er tilrådeligt.

Hvem skal stå i spidsen for forandringsprocessen, når det gælder digital transformation? Under bestræbelser på at skærpe digitale kompetencer skal man løse nye udfordringer såsom sikkerhedsrisici og effektiv dataintegration. Det virker derfor naturligt, at CIO’en tager styringen af den digitale transformation. Men for at opnå en effektiv styring er det et krav, at der er tæt sammenhæng mellem målsætningerne for IT-organisationen og den øvrige virksomhed.

Det er lettere sagt end gjort. Mens al beslutningstagning i virksomheden skal omfatte de rigtige personer for at sikre, at alle forretningsmæssige prioriteringer tilgodeses, bliver processen også mere tidskrævende jo flere, der inddrages i den. Mere komplekse strukturer betyder selvfølgelig, at beslutningstagnings- og motivationsprocedurer bliver mere krævende, hvilket alt i alt står i vejen for en hurtig proces.

Ved at introducere forskellige elementer af ledelse såsom ansvarsfordeling og kommunikation bliver der inviteret flere mennesker med tilforhandlingsbordet, hvilket risikerer at gøre processen langsom.. Men samtidigt får CIO’en adgang til værdifuld indsigt og nye ideer fra deltagerne i den digitale transformation.

Ved at skabe en styringsproces, der kombinerer klart definerede ansvarsområder med fleksibilitet og plads til nye ideer, kan CIO’en sikre, at styringen understøtter en vellykket forandring. Selvom disse strukturer kan være belastende, giver de samtidig en unik mulighed for at forme forandringerne på en måde, der helt sikkert vil gavne hele virksomheden. Det interne informationsflow vil helt sikkert blive forbedret. Der findes ingen bedre måde at tilrette IT til de ønskede virksomhedsmålsætninger.

Ved at sikre, at fagpersoner fra forskellige virksomhedsenheder er involveret i processen, undgår man risikoen for, at IT-projekter bliver eksperimenter uden forbindelse til den virkelige virksomhedsdrift. En god ledelsesstruktur giver adgang til tilbagemeldinger vedr. IT-ydelse, overholdelse og påvirkning af forskellige virksomhedsenheder for at sikre, at forandringer bringer virksomhedsmæssig værdi.

Forudsætningen for, at den digitale omlægning kan føre til ægte forandring, er at udfordringerne knyttet til forandringstiltag tackles i samarbejde. En fokuseret CIO kan realisere dette med den rigtige støtte.

Læs mere om digital transformation her.