SLUTBRUGERAFTALE
Canon Mini Print-applikation

Senest opdateret:  13. oktober 2020

VIGTIGT – LÆS GRUNDIGT IGENNEM: Brugen af denne App (som defineret herunder) er underlagt denne Slutbrugeraftale.  Klik på "Acceptér" herunder, hvis Du godkender disse betingelser.  Hvis Du ikke godkender disse betingelser, skal Du klikke på "Afvis" og straks slette denne App fra Din Enhed.

Denne Slutbrugeraftale (“EULA”) er en juridisk aftale mellem Dig (enten som enkeltperson eller som en virksomhed) og Canon Europa N.V. som licensgiver (“Licensgiver” eller “Canon”) for “Canon Mini Print-applikationen” (“App'en”), som tilsluttes Canon Zoemini Mini Photo Printer og Canon Zoemini Instant Camera Printer (“Printeren”). "Du/Dig" og "Din/Dit/Dine" i denne Aftale henviser til den enkeltperson eller virksomhed, som licensen gives til under denne Aftale. Brugen af App'en er underlagt bestemmelserne i denne Aftale.

VED AT GODKENDE DENNE AFTALE ELLER BRUGE APP'EN PÅ ANDEN MÅDE BEKRÆFTER OG GODKENDER DU, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERET, AT DU VIL VÆRE BUNDET AF SAMLTIGE VILKÅR OG BESTEMMELSER I: (1) DENNE AFTALE; (2) ENHVER TREDJEPARTSLICENS FOR TILHØRENDE TREDJEPARTSSOFTWARE, SOM KAN BLIVE BRUGT I ELLER SAMMEN MED APP'EN, SOM ANFØRT HERUNDER.

ENDVIDERE BEKRÆFTER DU, AT DU HAR MYNDIGHEDSALDEREN I DET RETSOMRÅDE, DU BEFINDER DIG, OG ER BEMYNDIGET TIL SELV AT ACCEPTERE VILKÅRENE I DENNE AFTALE.  HVIS DU IKKE ACCEPTERER SAMTLIGE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE OG/ELLER IKKE ER BEMYNDIGET TIL AT ACCEPTERE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE PÅ DIN VIRKSOMHEDS VEGNE, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE DENNE APP.

1. Mobil app. Termen "App", som bruges i denne Aftale, betyder (i) software-applikationen, leveret af Canon under brand-navnet "Canon Mini Print Application", som du forsøger at downloade fra Google Play™-butikken, som drives af Google Inc. ("Google"), til licenseret brug med eller på en Android™ mobil enhed eller andre lukkede Android-softwareplatforme, der køres på trådløse, håndholdte enheder, eller til licenseret brug med eller på en Apple® mobil enhed eller andre lukkede Apple-softwareplatforme, der køres på trådløse, håndholdte enheder (begge, en "Enhed"), og (ii) al relateret, elektronisk dokumentation for App'en. 

2. Licensaftale. Canon giver dig en personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at downloade, installere og bruge App'en på en enkelt Enhed, der styres af Dig, og til at gå ind på og bruge App'en på en sådan Enhed i strikt overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne Aftale.  Denne Aftale gælder også opdateringer og tilføjelser til den originale App, der leveres af Canon, i tilfælde af sådanne opdateringer eller tilføjelser stilles til rådighed; men Canon og dens licensgiver er ikke forpligtet til at stille nogen opdateringer eller tilføjelser til rådighed for Dig.

3. Begrænsninger. Du må ikke: (i) dekompilere, udføre reverse engineering, skabe afledt arbejde, forsøge at aflede kildekoden eller dekryptere App'en; (ii) lave nogen modifikation, tilpasning, forbedring, oversættelse eller afledt arbejde af App'en; (iii) overtræde nogen gældende love, regler eller forordninger i forbindelse med Din adgang til eller brug af App'en; (iv) fjerne, ændre eller skjule nogen navnebeskyttet information (herunder information om copyright eller varemærke) om Canon eller dets datterselskaber, partnere, leverandører eller licensgivere af App'en eller på anden måde skjule eller ændre App'en; (v) installere, bruge eller tillade App'en til at findes på mere end en (1) Enhed ad gangen eller nogen anden mobil enhed eller computer, bortset fra, hvis Du laver separate downloads af App'en, hvor hvert download er underlagt en separat licens (denne begrænsning begrænser dog ikke Din ret til at geninstallere App'en på den specifikke Enhed, den var downloadet til); (vi) distribuere eller linke App'en til flere Enheder eller andre tjenester; eller (vii) gøre App'en tilgængelig på et netværk eller et andet miljø, hvor man kan få adgang til eller bruge App'en på flere Enheder samtidig, eller hvor App'en kan anvendes af flere brugere samtidig.

4. Brugergenereret indhold.

4.1  Alt indhold – uanset format eller medium – som Du sender eller uploader via eller til App'en betragtes som "Brugergenereret indhold". Du garanterer, at du har retten til at bruge og sende/overføre ethvert Brugergenereret indhold på/til App'en fra din Enhed.   Ved at generere, overføre, sende eller poste – uanset format eller medium – Brugergenereret indhold via App'en giver Du dermed Canon, dets datterselskaber eller underafdelinger, og dets tilknyttede mobile enhedsplatforme og serviceleverandører samt tredjeparter, der er godkendt af Canon til at distribuere informationen, som er scannet og uploadet via App'en, en udtrykkelig, bestandig, ikke-genkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende og ikke-eksklusiv licens til at tilpasse, modificere, formatere, slette, oversætte, overføre eller bruge alt Brugergenereret indhold, uden nogen form for forpligtelser, notifikation eller godtgørelser til Dig, udelukkende til følgende formål: (1) printe Brugergenereret indhold på Printeren via App'en, og (2) dele Brugergenereret indhold via Tredjepartsplatforme (som defineret herunder).  Denne licens gives til Canon, dets datterselskaber eller underafdelinger samt dets tilknyttede mobile enhedsplatforme, serviceleverandører og godkendte tredjeparter med hensyn til brugen af sådant Brugergenereret indhold i forbindelse med de Services og enhver efterfølgende version eller modifikation deraf.  Canon overtager ikke Brugergenereret indhold.  

4.2  Du godkender og accepterer, at Canon, dets datterselskaber eller underafdelinger samt dets tilknyttede mobile enhedsplatforme og serviceleverandører samt tredjeparter, der er godkendt af Canon til at distribuere informationen, der er blevet overført eller uploadet via App'en, kan modificere, tilpasse, omformatere og på anden vis ændre eller bruge Dit Brugergenererede indhold for at være i overensstemmelse med standarder, protokoller, formater og krav, der er kompatible med App'en, til at printe Dit Brugergenererede indhold via Printeren, eller dele Dit Brugergenererede indhold med behørige Tredjepartsplatforme.

4.3  Ud over det Brugergenererede indhold kan App'en også indsamle anden information.  Denne information kan:  (i) omfatte teknisk information om Enheden, hvor App'en bruges på, (ii) være påkrævet for den optimale ydeevne af App'en, og (iii) blive brugt i forbindelse med teknisk support, der ydes af Canon.

5. Meddelelse om intellektuelle ejendomsrettigheder. App'en samt alle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder deri (herunder, men ikke begrænset til, kildekode, objektkode, billeder, fotos, animationer, videoer, lydfiler, musik, tekst og "applets", som findes i App'en, dog med undtagelse fra enhver tredjepartssoftware), det medfølgende printede materiale og enhver kopi af App'en, samt alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri (herunder samtlige copyrights, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder og udgivelsesrettigheder), ejes eller gives i licens af Canon, dets datterselskaber eller licensgivere.  Medmindre det udtrykkeligt og utvetydigt angives heri, har Du ikke ejerskab til, og Canon giver Dig ikke, nogen direkte eller indirekte rettigheder (hvad enten det er implicit, ifølge berettiget antagelse eller anden juridisk teori) til intellektuelle ejendomsrettigheder. Samtlige intellektuelle ejendomsrettigheder ejes af Canon, dets datterselskaber eller licensgivere. Du bekræfter og godkender, at Du – og ikke Canon, Apple, Google eller nogen anden platform eller serviceleverandør af App'en – vil være eneansvarlig for efterforskningen, forsvaret, forliget og førelsen af nogen erstatningskrav eller retsforfølge som følge af ethvert brud mod nogen intellektuel ejendomsrettighed eller nogen form for skade som følge af Din brug af eller adgang til App'en.

6. Forbehold af rettigheder. Canon og dets datterselskaber eller underafdelinger og licensgiver forbeholder alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet til Dig i denne Aftale.

7. Ophør. Denne Aftale træder i kraft fra den første dag, at du godkender denne Aftale eller på anden måde bruger App'en. Uden præjudice til nogen anden rettighed af nogen "Leverandør" (som defineret i Paragraf 9 herunder), eller som eller angives heri, vil denne Aftale ophøre uden varsel, hvis Du mangler at overholde nogen bestemmelse, vilkår eller betingelse i denne Aftale.  Du godkender og accepterer denne betingelse.  I dette tilfælde skal du øjeblikkeligt bortskaffe enhver kopi af App'en, alt tilknyttet materiale og alle dele deraf.  Du kan opsige denne Aftale ved at slette App'en fra Din Enhed.

8. Printet dokumentation. App'en indeholder information, som kun forefindes i elektronisk form. Du må gerne printe kopier af denne elektroniske dokumentation.  Du skal gengive og medtage copyright-meddelelserne på alle de tilladte kopier af sådan elektronisk dokumentation eller App'en, som du fremstiller.

9. GARANTIFRASKRIVELSER

9.1  APP'EN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.  DU PÅTAGER DIG HELE RISIKOEN I FORBINDELSE MED KVALITETEN OG YDEEVNEN AF APP'EN.  HVIS APP'EN SKULLE VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅTAGER DU DIG DE FULDE OMKOSTNINGER FOR AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETTELSE.  VISSE LANDE ELLER RETSOMRÅDER TILLADER IKKE GARANTIFRASKRIVELSER, HVORFOR OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE ER RELEVANT FOR DIG.   DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND ELLER RETSOMRÅDE TIL RETSOMRÅDE.

9.2  HVERKEN CANON, dets datterselskaber eller underafdelinger, deres licensgivere,  GOOGLE, GOOGLES DATTERSELSKABER, UNDERAFDELINGER ELLER LICENSGIVERE, APPLE, APPLES DATTERSELSKABER, UNDERAFDELINGER ELLER LICENSGIVERE, ELLER NOGEN AF CANONS TILKNYTTEDE MOBILE ENHEDSPLATSFORME ELLER SERVICELEVERANDØRER (SAMLET KALDET "LEVERANDØRER") GARANTERER, AT APP'EN VIL (I) LEVE OP TIL DINE KRAV, ELLER AT APP'EN VIL KØRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT; ELLER (II) VÆRE KOMPATIBEL ELLER DRIFTSMÆSSIG KOMPATIBEL MED DIN ENHED, ELLER NOGET ANDEN HARDWARE, SOFTWARE, UDSTYR ELLER ENHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ ELLER BRUGES SAMMEN MED DIN ENHED. ENDVIDERE ACCEPTERER DU, AT PROBLEMER VEDRØRENDE KOMPATIBILITET OG DRIFTSKOMPATIBILITET KAN GØRE DIN ENHED LANGSOMMERE ELLER FÅ DEN HELT TIL AT HOLDE OP MED AT FUNGERE, OG AT DET KAN RESULTERE I PERMANENT SKADE PÅ DIN ENHED, DATATAB PÅ DIN ENHED OG ØDELÆGGELSE AF SOFTWARE OG FILER, SOM FINDES PÅ DIN ENHED.  DU ANERKERDER, ACCEPTERER OG GODKENDER, AT INGEN LEVERANDØR (HERUNDER TALETIDSKORTLEVERANDØRER ELLER ANDRE TELEOPERATØRER)  KAN HOLDES ANSVARLIGT FOR NOGET TAB, SOM DU MÅTTE LIDE SOM FØLGE AF DE PROBLEMER MED KOMPATIBILITET OG DRIFTSKOMPATIBILITET.

9.3  I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT VED LOV KAN INGEN LEVERANDØR GARANTERE ELLER SIKRE, AT INDHOLD, SOM DU MÅTTE GEMME ELLER TILGÅ VIA APP'EN, IKKE UDSÆTTES FOR UTILSIGTET SKADE, ØDELÆGGELSE, TAB, ANGREB, VIRUSSER, FORSTYRRELSER, HACKING, SIKKERHEDSBRUD ELLER FJERNELSE I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE AFTALE. ENDVIDERE KAN INGEN LEVERANDØR HOLDES ANSVARLIGT, OG ENHVER LEVERANDØR FRASIGER SIG ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED DETTE, HVIS SÅDAN SKADE, ØDELÆGGELSE, TAB, ANGREB, VIRUS, FORSTYRRELSE, HACKING, SIKKERHEDSBRUD ELLER FJERNELSE MÅTTE OPSTÅ.

9.4  ALT MATERIALE, DER UPLOADES OG SENDES FRA DIN ENHED, ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE FÅS GENNEM BRUGEN AF APP'EN, TILGÅS EFTER EGET SKØN OG FOR EGEN RISIKO, OG DU ALENE ER ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIN ENHED ELLER DATATAB SOM FØLGER AF DIN BRUG AF APP'EN.  ENDVIDERE ACCEPTERER DU, AT APP'EN IKKE ER BEREGNET TIL ELLER EGNER SIG TIL BRUG I ALLE SITUATIONER ELLER MILJØER, HVOR FEJL ELLER TIDSFORSINKELSER AF, ELLER FEJL ELLER UFULDSTÆNDIGHEDER I DATA, INFORMATION ELLER INDHOLD, SOM LEVERES GENNEM APP'EN, ER FORBUDT VED LOV.

10. INTET ERSTATNINGSANSVAR.

10.1 INGEN LEVERANDØR VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE HOLDES ANSVARLIGT FOR NOGEN FORM FOR SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORRETNINGSMÆSSIGE ELLER PERSONLIGE FORTJENESTER, TAB AF FORRETNINGSMÆSSIG ELLER PERSONLIG INFORMATION, DRIFTSAFBRYDELSER ELLER ANDEN ERSTATNINGS-, UTILSIGTEDE, FØLGE-, STRAFFENDE, SÆRLIGE SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSKRAV, SOM OPSTÅR UD FRA APP'EN, BRUGEN DERAF, ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE APP'EN, SELVOM NOGEN ELLER ALLE LEVERANDØRER ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, HERUNDER SKADER, SOM OPSTÅR UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED FØLGENDE: (I) DEN UAUTORISEREDE ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER, DATA, BRUGERGENERERET INDHOLD ELLER DIN ENHED; (II) FJERNELSE AF, ØDELÆGGELSE AF, ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT GEMME OG/ELLER SENDE ELLER MODTAGE DINE OVERFØRSLER, DATA, BRUGERDEFINEREDE INDHOLD ELLER DIN ENHED, SOM FØLGE AF DIN BRUG AF APP'EN; (III) MEDDELELSER ELLER FREMFÆRD AF NOGEN TREDJEPART SOM FØLGE AF DIN BRUG AF APP'EN, HERUNDER DIN ADGANG TIL TREDJEPARTSTJENESTER; ELLER (IV) ENHVERT ANDET MATERIALE, DER ER TILKNYTTET APP'EN.

10.2  DU ACCEPTERER AT PÅTAGE DIG ALT ANSVAR TIL AT OPNÅ DINE TILSIGTEDE RESULTATER OG FOR INSTALLLATIONEN, BRUG OG RESULTATERNE, DU OPNÅR, FRA/MED APP'EN.   VISSE LANDE ELLER RETSOMRÅDER TILLADER IKKE GARANTIFRASKRIVELSER ELLER ANSVARSUDELUKKELSER AF UTILSIGTEDE ELLER FØLGESKADER, ELLER PERSONSKADER ELLER DØD SOM FØLGE AF FORSØMMELIGHED PÅ NOGEN AF HERUNDER NÆVNTE LEVERANDØRS VEGNE, HVORFOR OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE ER RELEVANT FOR DIG.

11. Gældende lov/Eksportbegrænsninger/Overholdelse af juridiske krav.

Denne Aftale reguleres af lovgivningen i England og Wales.

Du bekræfter hermed, at hverken Du eller Din agent, enten direkte eller indirekte, vil eksportere, geneksportere, videresende eller overføre App'en, enten som helhed eller dele af den, eller relateret information, media, eller App'en i strid med samtlige gældende eksportlove, -forordninger og -forskrifter, herunder, men ikke begrænset til, USA's Export Administration Act 1979 samt enhver gældende national eller EU-lov og -forordning, inklusive senere ændringer, samt deres gennemførelsesforordninger, i det omfang at de relaterer til aktiviteterne, der skal udføres under denne Aftale. 

 Du bekræfter og garanterer, at Du ikke (i) befinder dig i et land, der er underlagt embargoer, eller som af de pågældende landes regeringer er blevet betegnet som "terrorfinansierende" land, eller (ii) som findes med på USA's regeringens liste over forbudte eller begrænsede parter, inklusive USA's Finansministeriets liste over Specially Designated Nationals eller USA's Handelsministeriums Denied Person's List eller Entity List.

12. Andre brugsregler, begrænsninger, forpligtelser, rettigheder og meddelelser vedrørende den Mobile Applikation.

12.1  Du bekræfter og accepterer, at (i) denne Aftale udelukkende er indgået mellem Dig og Canon, og ikke med Google, Apple eller nogen App-platform eller App-serviceleverandør, og at (ii) Canon, ikke Google eller Apple, ene og alene er ansvarlig for App'en og indholdet deri.    Din brug af App'en og Tjenesterne på en Enhed er, uden begrænsninger, underlagt brugsreglerne som defineret af Google eller Apple (afhængigt af hvilke regler Din Enhed er underlagt), herunder – for en Android-enhed – reglerne, som findes på https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html eller i Google Play-butikken, eller – for en Apple-enhed – de vilkår, der er angivet i Apple App Store®'s Vilkår og betingelser, som findes på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, for hvilke de gældende bestemmelser er inkorporeret heri gennem denne reference.

12.2  Google, Googles datterselskaber, underafdelinger eller licensgivere, Apple, Apples datterselskaber, underafdelinger eller licensgivere, eller nogen App-platform eller App-serviceleverandører (herunder taletidskortleverandører eller andre mobiloperatører) vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen form for krav, som fordres af Dig eller nogen tredjepart i forbindelse med App'en (herunder salget og distributionen af App'en), eller Dit ejerskab eller Din brug af App'en, herunder, men ikke begrænset til (i) ethvert produktansvarskrav; (ii) ethvert krav som følge af App'ens manglende overholdelse af nogen gældende lov eller forordning, og (iii) krav, der opstår under forbrugerbeskyttelseslove eller lignende lovgivning.

12.3  Undtagen som angivet i dette Afsnit 12.3 er ingenting i denne Aftale påtænkt eller skal fortolkes som at tillægge nogen enkeltperson eller virksomhed (undtagen parterne hertil) nogen form for rettigheder, fordele eller retsmidler af nogen art, eller til at skabe nogle forpligtelser eller erstatningsansvar af en part til en sådan person.  Uagtet foregående bekræfter og godkender du, at Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af denne Aftale, og at Apple som en tredjepartsmodtager, gennem Din godkendelse af disse vilkår og betingelser, vil have retten til (og vil antages til at have accepteret denne rettighed) til at tvinge dig til at acceptere denne Aftale.

12.4  Google, Googles datterselskaber, underafdelinger eller licensgivere, Apple, Apples datterselskaber, underafdelinger eller licensgivere vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen form for krav, som fordres af Dig eller nogen tredjepart i forbindelse med App'en, eller Dit ejerskab eller Din brug af App'en, herunder, men ikke begrænset til (i) ethvert produktansvarskrav; (ii) ethvert krav som følge af App'en manglende overholdelse af nogen gældende lov eller forordning, og (iii) krav, der opstår under forbrugerbeskyttelseslove eller lignende lovgivning.

12.5 Datatakster kan tilkomme, når Du bruger App'en.  Canon er ikke ansvarlig for mobildatatakster eller -afgifter i forbindelse med Din brug af App'en.  Tjek venligst med Din mobiloperatør, om der vil tilkomme datatakster, når Du bruger denne App.  

13. Skadesløsholdelse.

13.1  Du godkender at holde samtlige Leverandører og deres respektive funktionærer, direktører, agenter og ansatte skadesløs fra ethvert krav eller fordring, herunder enhver/ethvert tab, ansvar, krav, fordring, skade, omkostning eller udgift, sagsgrundlag, retsforfølgelse, procedure, dom, kendelse, voldsafgift, fogedudlæg og retentionsret, herunder udgifter og honorarer til advokater, hvad enten de rejses af tredjeparter eller andre, på grund af eller som følge af:  (i) Dit brud mod nogen bestemmelse, garanti, klausul eller forpligtelse, der er angivet i denne Aftale (eller noget andet brud af Din Aftale med Canon i henhold til denne Aftale); (ii) al(t) information, Brugergenereret indhold, eller andet materiale, som overføres, sendes eller leveres af Dig via Din Enhed; eller (iii) Din lovovertrædelse, Dit brud mod nogen tredjepartsrettigheder, herunder Din krænkelse af intellektuelle ejendomsret eller andre personer eller virksomheders rettigheder.

13.2  Skadesløsholdelseskrav, der er angivet i Afsnit 13.1 herover, vil forblive gældende efter ophør af denne Aftale.

14. Personlige oplysninger

Canon indsamler og analyserer automatisk teknisk brugerdata fra din Enhed, så det bliver enklere at betjene din Enhed.  Du kan læse mere om, hvilke data vi indsamler, og hvordan vi anvender det, i de relevante afsnit af Canons Politik for privatlivets fred (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=da-DK).

Vi anvender Google Analytics til at indsamle dine brugerdata.  Læs mere om Google Analytics på www.google.com/policies/privacy/partners, - læs afsnittet "Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller apps, der anvender vores tjenester".

15. Vilkår for Tredjepartssoftware; Meddelelser.

15.1 Visse dele af App'en benytter eller omfatter muligvis tredjepartssoftware, der er underlagt åben kilde- og/eller tredjeparts licensvilkår ("Tredjepartssoftware").  Du anerkender, accepterer og godkender, at Din ret til at bruge sådan Tredjepartssoftware som en del af eller i forbindelse med nogen App er underlagt og bestemmes af vilkår og betingelser for åben kilde- og/eller tredjepartslicenser, der gælder for sådan Tredjepartssoftware, herunder, men ikke begrænset til, enhver gældende bekræftelse, licensvilkår og fraskrivelser, der omfattes deri.  Hvis der skulle være en uoverensstemmelse mellem betingelserne i denne Aftale og betingelserne i en sådan åben kilde- eller tredjepartslicens med hensyn til Din brug af den pågældende Tredjepartssoftware, vil betingelserne i åben kilde- og/eller tredjepartslicensen være gældende.

15.2  Visse dele af App'en sætter Dig i stand til at tilslutte App'en til bestemte platforme, der ikke ejes eller opereres af Canon som vist i App'en ("Tredjepartsplatforme"), og som kan kræve, at Du logger ind på Din egen konto på Tredjepartsplatformen.  Du anerkender, accepterer og godkender, at Canon på ingen omstændigheder kan holdes ansvarligt for Din egen konto på Tredjepartsplatformen eller for nogen aktiviteter relateret til Din brug af Tredjepartsplatforme, herunder, men ikke begrænset til, Din indlogning på Din konto på Tredjepartsplatformen. 

15.3  Dele af App'en indeholder meddelelser og åben kilde-ressourcer fra sådanne fællesskaber og tredjeparter, der regulerer brugen af disse dele. Enhver tildelt licens i medfør af denne Aftale ændrer ikke nogen rettigheder eller forpligtelser, som du måtte have under sådanne åben kilde-ressourcer. Garantifraskrivelsen og bestemmelser vedrørende ansvarsbegrænsninger i denne Aftale vil dog gælde for samtlige dele af App'en.

15.4  Android™, Google Play™ og tilknyttede varemærker, servicemærker, navne og logoer ejes af Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® og tilknyttede varemærker, servicemærker, navne og logoer ejes af Apple Inc. 

15.6 Nedenstående Tredjepartsvilkår er indføjet heri og er en del af disse licensvilkår:

Hvis du downloader App'en, accepterer du også følgende licensaftaler:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Diverse. Denne Aftale, inklusive dokumenterne, der er indarbejdet heri som reference, udgør hele aftalen mellem Dig og Canon i forbindelse med App'en; (i) erstatter enhver tidligere eller samtidig mundtlig eller skriftlig kommunikation, tilbud og repræsentation i forbindelse med dette indhold; og (ii) gælder frem for enhver modstridende eller ekstra vilkår i bekræftelser eller lignende kommunikation mellem parterne i løbet af denne Aftale.  Hvis nogen af bestemmelser i denne Aftale kendes ugyldig, forbliver alle andre bestemmelser gældende, med mindre denne gyldighed gør formålet med denne Aftale virkningsløs, og denne Aftale skal håndhæves til fulde i henhold til gældende love.   Ingen modifikation til denne Aftale er bindende, medmindre det er bekræftet på skrift og skrevet under af en behørigt befuldmægtiget person hos hver part.  Denne Aftale vil også være bindende for og træde i kraft for enhver arvtager, eftertrædere og parternes behørige erhververe.  Enhver parts manglende håndhævelse af nogen rettigheder, som sker som følge af manglende overholdelse af nogen bestemmelse i denne Aftale af en anden part, vil ikke betragtes som fraskrivelse af nogen rettigheder vedrørende et efterfølgende brud på en sådan bestemmelse eller anden rettighed herunder.

© 2020 Canon Europa N.V., Holland.  Alle rettigheder forbeholdes.