SLUTBRUGERAFTALE
Canon Mini Print-applikation

Senest opdateret: 9. april 2019

VIGTIGT – LÆS GRUNDIGT IGENNEM: Brugen af denne App (som defineret herunder) er underlagt denne Slutbrugeraftale. Klik på "Acceptér" herunder, hvis Du godkender disse betingelser. Hvis Du ikke godkender disse betingelser, skal Du klikke på "Afvis" og straks slette denne App fra Din Enhed.

Denne Slutbrugeraftale (“EULA”) er en juridisk aftale mellem Dig (enten som enkeltperson eller som en virksomhed) og Canon Europa N.V. som licensgiver (“Licensgiver” eller “Canon”) for “Canon Mini Print-applikationen” (“App'en”), som tilsluttes Canon Zoemini Mini Photo Printer og Canon Zoemini Instant Camera Printer (“Printeren”). "Du/Dig" og "Din/Dit/Dine" i denne Aftale henviser til den enkeltperson eller virksomhed, som licensen gives til under denne Aftale. Brugen af App'en er underlagt bestemmelserne i denne Aftale.

VED AT GODKENDE DENNE AFTALE ELLER BRUGE APP'EN PÅ ANDEN MÅDE BEKRÆFTER OG GODKENDER DU, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERET, AT DU VIL VÆRE BUNDET AF SAMLTIGE VILKÅR OG BESTEMMELSER I: (1) DENNE AFTALE; (2) ENHVER TREDJEPARTSLICENS FOR TILHØRENDE TREDJEPARTSSOFTWARE, SOM KAN BLIVE BRUGT I ELLER SAMMEN MED APP'EN, SOM ANFØRT HERUNDER.

ENDVIDERE BEKRÆFTER DU, AT DU HAR MYNDIGHEDSALDEREN I DET RETSOMRÅDE, DU BEFINDER DIG, OG ER BEMYNDIGET TIL SELV AT ACCEPTERE VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER SAMTLIGE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE OG/ELLER IKKE ER BEMYNDIGET TIL AT ACCEPTERE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE PÅ DIN VIRKSOMHEDS VEGNE, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE DENNE APP.

1. Mobil app. Termen "App", som bruges i denne Aftale, betyder (i) software-applikationen, leveret af Canon under brand-navnet "Canon Mini Print Application", som du forsøger at downloade fra Google Play™-butikken, som drives af Google Inc. ("Google"), til licenseret brug med eller på en Android™ mobil enhed eller andre lukkede Android-softwareplatforme, der køres på trådløse, håndholdte enheder, eller til licenseret brug med eller på en Apple® mobil enhed eller andre lukkede Apple-softwareplatforme, der køres på trådløse, håndholdte enheder (begge, en "Enhed"), og (ii) al relateret, elektronisk dokumentation for App'en.

2. Licensaftale. Canon giver dig en personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at downloade, installere og bruge App'en på en enkelt Enhed, der styres af Dig, og til at gå ind på og bruge App'en på en sådan Enhed i strikt overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne Aftale. Denne Aftale gælder også opdateringer og tilføjelser til den originale App, der leveres af Canon, i tilfælde af sådanne opdateringer eller tilføjelser stilles til rådighed; men Canon og dens licensgiver er ikke forpligtet til at stille nogen opdateringer eller tilføjelser til rådighed for Dig.

3. Begrænsninger. Du må ikke: (i) dekompilere, udføre reverse engineering, skabe afledt arbejde, forsøge at aflede kildekoden eller dekryptere App'en; (ii) lave nogen modifikation, tilpasning, forbedring, oversættelse eller afledt arbejde af App'en; (iii) overtræde nogen gældende love, regler eller forordninger i forbindelse med Din adgang til eller brug af App'en; (iv) fjerne, ændre eller skjule nogen navnebeskyttet information (herunder information om copyright eller varemærke) om Canon eller dets datterselskaber, partnere, leverandører eller licensgivere af App'en eller på anden måde skjule eller ændre App'en; (v) installere, bruge eller tillade App'en til at findes på mere end en (1) Enhed ad gangen eller nogen anden mobil enhed eller computer, bortset fra, hvis Du laver separate downloads af App'en, hvor hvert download er underlagt en separat licens (denne begrænsning begrænser dog ikke Din ret til at geninstallere App'en på den specifikke Enhed, den var downloadet til); (vi) distribuere eller linke App'en til flere Enheder eller andre tjenester; eller (vii) gøre App'en tilgængelig på et netværk eller et andet miljø, hvor man kan få adgang til eller bruge App'en på flere Enheder samtidig, eller hvor App'en kan anvendes af flere brugere samtidig.

4. Brugergenereret indhold.

4.1 Alt indhold – uanset format eller medium – som Du sender eller uploader via eller til App'en betragtes som "Brugergenereret indhold". Du garanterer, at du har retten til at bruge og sende/overføre ethvert Brugergenereret indhold på/til App'en fra din Enhed. Ved at generere, overføre, sende eller poste – uanset format eller medium – Brugergenereret indhold via App'en giver Du dermed Canon, dets datterselskaber eller underafdelinger, og dets tilknyttede mobile enhedsplatforme og serviceleverandører samt tredjeparter, der er godkendt af Canon til at distribuere informationen, som er scannet og uploadet via App'en, en udtrykkelig, bestandig, ikke-genkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende og ikke-eksklusiv licens til at tilpasse, modificere, formatere, slette, oversætte, overføre eller bruge alt Brugergenereret indhold, uden nogen form for forpligtelser, notifikation eller godtgørelser til Dig, udelukkende til følgende formål: (1) printe Brugergenereret indhold på Printeren via App'en, og (2) dele Brugergenereret indhold via Tredjepartsplatforme (som defineret herunder). Denne licens gives til Canon, dets datterselskaber eller underafdelinger samt dets tilknyttede mobile enhedsplatforme, serviceleverandører og godkendte tredjeparter med hensyn til brugen af sådant Brugergenereret indhold i forbindelse med de Services og enhver efterfølgende version eller modifikation deraf. Canon overtager ikke Brugergenereret indhold.

4.2 Du godkender og accepterer, at Canon, dets datterselskaber eller underafdelinger samt dets tilknyttede mobile enhedsplatforme og serviceleverandører samt tredjeparter, der er godkendt af Canon til at distribuere informationen, der er blevet overført eller uploadet via App'en, kan modificere, tilpasse, omformatere og på anden vis ændre eller bruge Dit Brugergenererede indhold for at være i overensstemmelse med standarder, protokoller, formater og krav, der er kompatible med App'en, til at printe Dit Brugergenererede indhold via Printeren, eller dele Dit Brugergenererede indhold med behørige Tredjepartsplatforme.

4.3 Ud over det Brugergenererede indhold kan App'en også indsamle anden information. Denne information kan: (i) omfatte teknisk information om Enheden, hvor App'en bruges på, (ii) være påkrævet for den optimale ydeevne af App'en, og (iii) blive brugt i forbindelse med teknisk support, der ydes af Canon.

5. Meddelelse om intellektuelle ejendomsrettigheder. App'en samt alle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder deri (herunder, men ikke begrænset til, kildekode, objektkode, billeder, fotos, animationer, videoer, lydfiler, musik, tekst og "applets", som findes i App'en, dog med undtagelse fra enhver tredjepartssoftware), det medfølgende printede materiale og enhver kopi af App'en, samt alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri (herunder samtlige copyrights, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder og udgivelsesrettigheder), ejes eller gives i licens af Canon, dets datterselskaber eller licensgivere. Medmindre det udtrykkeligt og utvetydigt angives heri, har Du ikke ejerskab til, og Canon giver Dig ikke, nogen direkte eller indirekte rettigheder (hvad enten det er implicit, ifølge berettiget antagelse eller anden juridisk teori) til intellektuelle ejendomsrettigheder. Samtlige intellektuelle ejendomsrettigheder ejes af Canon, dets datterselskaber eller licensgivere. Du bekræfter og godkender, at Du – og ikke Canon, Apple, Google eller nogen anden platform eller serviceleverandør af App'en – vil være eneansvarlig for efterforskningen, forsvaret, forliget og førelsen af nogen erstatningskrav eller retsforfølge som følge af ethvert brud mod nogen intellektuel ejendomsrettighed eller nogen form for skade som følge af Din brug af eller adgang til App'en.

6. Forbehold af rettigheder. Canon og dets datterselskaber eller underafdelinger og licensgiver forbeholder alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet til Dig i denne Aftale.

7. Ophør. Denne Aftale træder i kraft fra den første dag, at du godkender denne Aftale eller på anden måde bruger App'en. Uden præjudice til nogen anden rettighed af nogen "Leverandør" (som defineret i Paragraf 9 herunder), eller som eller angives heri, vil denne Aftale ophøre uden varsel, hvis Du mangler at overholde nogen bestemmelse, vilkår eller betingelse i denne Aftale. Du godkender og accepterer denne betingelse. I dette tilfælde skal du øjeblikkeligt bortskaffe enhver kopi af App'en, alt tilknyttet materiale og alle dele deraf. Du kan opsige denne Aftale ved at slette App'en fra Din Enhed.

8. Printet dokumentation. App'en indeholder information, som kun forefindes i elektronisk form. Du må gerne printe kopier af denne elektroniske dokumentation. Du skal gengive og medtage copyright-meddelelserne på alle de tilladte kopier af sådan elektronisk dokumentation eller App'en, som du fremstiller.

9. GARANTIFRASKRIVELSER

9.1 APP'EN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAGER DIG HELE RISIKOEN I FORBINDELSE MED KVALITETEN OG YDEEVNEN AF APP'EN. HVIS APP'EN SKULLE VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅTAGER DU DIG DE FULDE OMKOSTNINGER FOR AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETTELSE. VISSE LANDE ELLER RETSOMRÅDER TILLADER IKKE GARANTIFRASKRIVELSER, HVORFOR OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE ER RELEVANT FOR DIG. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND ELLER RETSOMRÅDE TIL RETSOMRÅDE.

9.2 HVERKEN CANON, DETS DATTERSELSKABER ELLER UNDERAFDELINGER, DERES LICENSGIVERE, GOOGLE, GOOGLES DATTERSELSKABER, UNDERAFDELINGER ELLER LICENSGIVERE, APPLE, APPLES DATTERSELSKABER, UNDERAFDELINGER ELLER LICENSGIVERE, ELLER NOGEN AF CANONS TILKNYTTEDE MOBILE ENHEDSPLATSFORME ELLER SERVICELEVERANDØRER (SAMLET KALDET "LEVERANDØRER") GARANTERER, AT APP'EN VIL (I) LEVE OP TIL DINE KRAV, ELLER AT APP'EN VIL KØRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT; ELLER (II) VÆRE KOMPATIBEL ELLER DRIFTSMÆSSIG KOMPATIBEL MED DIN ENHED, ELLER NOGET ANDEN HARDWARE, SOFTWARE, UDSTYR ELLER ENHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ ELLER BRUGES SAMMEN MED DIN ENHED. ENDVIDERE ACCEPTERER DU, AT PROBLEMER VEDRØRENDE KOMPATIBILITET OG DRIFTSKOMPATIBILITET KAN GØRE DIN ENHED LANGSOMMERE ELLER FÅ DEN HELT TIL AT HOLDE OP MED AT FUNGERE, OG AT DET KAN RESULTERE I PERMANENT SKADE PÅ DIN ENHED, DATATAB PÅ DIN ENHED OG ØDELÆGGELSE AF SOFTWARE OG FILER, SOM FINDES PÅ DIN ENHED. DU ANERKERDER, ACCEPTERER OG GODKENDER, AT INGEN LEVERANDØR (HERUNDER TALETIDSKORTLEVERANDØRER ELLER ANDRE TELEOPERATØRER) KAN HOLDES ANSVARLIGT FOR NOGET TAB, SOM DU MÅTTE LIDE SOM FØLGE AF DE PROBLEMER MED KOMPATIBILITET OG DRIFTSKOMPATIBILITET.

9.3 I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT VED LOV KAN INGEN LEVERANDØR GARANTERE ELLER SIKRE, AT INDHOLD, SOM DU MÅTTE GEMME ELLER TILGÅ VIA APP'EN, IKKE UDSÆTTES FOR UTILSIGTET SKADE, ØDELÆGGELSE, TAB, ANGREB, VIRUSSER, FORSTYRRELSER, HACKING, SIKKERHEDSBRUD ELLER FJERNELSE I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE AFTALE. ENDVIDERE KAN INGEN LEVERANDØR HOLDES ANSVARLIGT, OG ENHVER LEVERANDØR FRASIGER SIG ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED DETTE, HVIS SÅDAN SKADE, ØDELÆGGELSE, TAB, ANGREB, VIRUS, FORSTYRRELSE, HACKING, SIKKERHEDSBRUD ELLER FJERNELSE MÅTTE OPSTÅ.

9.4 ALT MATERIALE, DER UPLOADES OG SENDES FRA DIN ENHED, ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE FÅS GENNEM BRUGEN AF APP'EN, TILGÅS EFTER EGET SKØN OG FOR EGEN RISIKO, OG DU ALENE ER ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIN ENHED ELLER DATATAB SOM FØLGER AF DIN BRUG AF APP'EN. ENDVIDERE ACCEPTERER DU, AT APP'EN IKKE ER BEREGNET TIL ELLER EGNER SIG TIL BRUG I ALLE SITUATIONER ELLER MILJØER, HVOR FEJL ELLER TIDSFORSINKELSER AF, ELLER FEJL ELLER UFULDSTÆNDIGHEDER I DATA, INFORMATION ELLER INDHOLD, SOM LEVERES GENNEM APP'EN, ER FORBUDT VED LOV.

10. INTET ERSTATNINGSANSVAR.

10.1 INGEN LEVERANDØR VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE HOLDES ANSVARLIGT FOR NOGEN FORM FOR SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORRETNINGSMÆSSIGE ELLER PERSONLIGE FORTJENESTER, TAB AF FORRETNINGSMÆSSIG ELLER PERSONLIG INFORMATION, DRIFTSAFBRYDELSER ELLER ANDEN ERSTATNINGS-, UTILSIGTEDE, FØLGE-, STRAFFENDE, SÆRLIGE SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSKRAV, SOM OPSTÅR UD FRA APP'EN, BRUGEN DERAF, ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE APP'EN, SELVOM NOGEN ELLER ALLE LEVERANDØRER ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, HERUNDER SKADER, SOM OPSTÅR UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED FØLGENDE: (I) DEN UAUTORISEREDE ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER, DATA, BRUGERGENERERET INDHOLD ELLER DIN ENHED; (II) FJERNELSE AF, ØDELÆGGELSE AF, ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT GEMME OG/ELLER SENDE ELLER MODTAGE DINE OVERFØRSLER, DATA, BRUGERDEFINEREDE INDHOLD ELLER DIN ENHED, SOM FØLGE AF DIN BRUG AF APP'EN; (III) MEDDELELSER ELLER FREMFÆRD AF NOGEN TREDJEPART SOM FØLGE AF DIN BRUG AF APP'EN, HERUNDER DIN ADGANG TIL TREDJEPARTSTJENESTER; ELLER (IV) ENHVERT ANDET MATERIALE, DER ER TILKNYTTET APP'EN.

10.2 DU ACCEPTERER AT PÅTAGE DIG ALT ANSVAR TIL AT OPNÅ DINE TILSIGTEDE RESULTATER OG FOR INSTALLLATIONEN, BRUG OG RESULTATERNE, DU OPNÅR, FRA/MED APP'EN. VISSE LANDE ELLER RETSOMRÅDER TILLADER IKKE GARANTIFRASKRIVELSER ELLER ANSVARSUDELUKKELSER AF UTILSIGTEDE ELLER FØLGESKADER, ELLER PERSONSKADER ELLER DØD SOM FØLGE AF FORSØMMELIGHED PÅ NOGEN AF HERUNDER NÆVNTE LEVERANDØRS VEGNE, HVORFOR OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE ER RELEVANT FOR DIG.

11. Gældende lov/Eksportbegrænsninger/Overholdelse af juridiske krav.

Denne Aftale reguleres af lovgivningen i England og Wales.

Du bekræfter hermed, at hverken Du eller Din agent, enten direkte eller indirekte, vil eksportere, geneksportere, videresende eller overføre App'en, enten som helhed eller dele af den, eller relateret information, media, eller App'en i strid med samtlige gældende eksportlove, -forordninger og -forskrifter, herunder, men ikke begrænset til, USA's Export Administration Act 1979 samt enhver gældende national eller EU-lov og -forordning, inklusive senere ændringer, samt deres gennemførelsesforordninger, i det omfang at de relaterer til aktiviteterne, der skal udføres under denne Aftale.

Du bekræfter og garanterer, at Du ikke (i) befinder dig i et land, der er underlagt embargoer, eller som af de pågældende landes regeringer er blevet betegnet som "terrorfinansierende" land, eller (ii) som findes med på USA's regeringens liste over forbudte eller begrænsede parter, inklusive USA's Finansministeriets liste over Specially Designated Nationals eller USA's Handelsministeriums Denied Person's List eller Entity List.

12. Andre brugsregler, begrænsninger, forpligtelser, rettigheder og meddelelser vedrørende den Mobile Applikation.

12.1 Du bekræfter og accepterer, at (i) denne Aftale udelukkende er indgået mellem Dig og Canon, og ikke med Google, Apple eller nogen App-platform eller App-serviceleverandør, og at (ii) Canon, ikke Google eller Apple, ene og alene er ansvarlig for App'en og indholdet deri. Din brug af App'en og Tjenesterne på en Enhed er, uden begrænsninger, underlagt brugsreglerne som defineret af Google eller Apple (afhængigt af hvilke regler Din Enhed er underlagt), herunder – for en Android-enhed – reglerne, som findes på https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html eller i Google Play-butikken, eller – for en Apple-enhed – de vilkår, der er angivet i Apple App Store®'s Vilkår og betingelser, som findes på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, for hvilke de gældende bestemmelser er inkorporeret heri gennem denne reference.

12.2 Google, Googles datterselskaber, underafdelinger eller licensgivere, Apple, Apples datterselskaber, underafdelinger eller licensgivere, eller nogen App-platform eller App-serviceleverandører (herunder taletidskortleverandører eller andre mobiloperatører) vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen form for krav, som fordres af Dig eller nogen tredjepart i forbindelse med App'en (herunder salget og distributionen af App'en), eller Dit ejerskab eller Din brug af App'en, herunder, men ikke begrænset til (i) ethvert produktansvarskrav; (ii) ethvert krav som følge af App'ens manglende overholdelse af nogen gældende lov eller forordning, og (iii) krav, der opstår under forbrugerbeskyttelseslove eller lignende lovgivning.

12.3 Undtagen som angivet i dette Afsnit 12.3 er ingenting i denne Aftale påtænkt eller skal fortolkes som at tillægge nogen enkeltperson eller virksomhed (undtagen parterne hertil) nogen form for rettigheder, fordele eller retsmidler af nogen art, eller til at skabe nogle forpligtelser eller erstatningsansvar af en part til en sådan person. Uagtet foregående bekræfter og godkender du, at Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af denne Aftale, og at Apple som en tredjepartsmodtager, gennem Din godkendelse af disse vilkår og betingelser, vil have retten til (og vil antages til at have accepteret denne rettighed) til at tvinge dig til at acceptere denne Aftale.

12.4 Google, Googles datterselskaber, underafdelinger eller licensgivere, Apple, Apples datterselskaber, underafdelinger eller licensgivere vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen form for krav, som fordres af Dig eller nogen tredjepart i forbindelse med App'en, eller Dit ejerskab eller Din brug af App'en, herunder, men ikke begrænset til (i) ethvert produktansvarskrav; (ii) ethvert krav som følge af App'en manglende overholdelse af nogen gældende lov eller forordning, og (iii) krav, der opstår under forbrugerbeskyttelseslove eller lignende lovgivning.

12.5 Datatakster kan tilkomme, når Du bruger App'en. Canon er ikke ansvarlig for mobildatatakster eller -afgifter i forbindelse med Din brug af App'en. Tjek venligst med Din mobiloperatør, om der vil tilkomme datatakster, når Du bruger denne App.

13. Skadesløsholdelse.

13.1 Du godkender at holde samtlige Leverandører og deres respektive funktionærer, direktører, agenter og ansatte skadesløs fra ethvert krav eller fordring, herunder enhver/ethvert tab, ansvar, krav, fordring, skade, omkostning eller udgift, sagsgrundlag, retsforfølgelse, procedure, dom, kendelse, voldsafgift, fogedudlæg og retentionsret, herunder udgifter og honorarer til advokater, hvad enten de rejses af tredjeparter eller andre, på grund af eller som følge af: (i) Dit brud mod nogen bestemmelse, garanti, klausul eller forpligtelse, der er angivet i denne Aftale (eller noget andet brud af Din Aftale med Canon i henhold til denne Aftale); (ii) al(t) information, Brugergenereret indhold, eller andet materiale, som overføres, sendes eller leveres af Dig via Din Enhed; eller (iii) Din lovovertrædelse, Dit brud mod nogen tredjepartsrettigheder, herunder Din krænkelse af intellektuelle ejendomsret eller andre personer eller virksomheders rettigheder.

13.2 Skadesløsholdelseskrav, der er angivet i Afsnit 13.1 herover, vil forblive gældende efter ophør af denne Aftale.

14. Personlige oplysninger

Canon indsamler og analyserer automatisk teknisk brugerdata fra din Enhed, så det bliver enklere at betjene din Enhed. Du kan læse mere om, hvilke data vi indsamler, og hvordan vi anvender det, i de relevante afsnit af Canons Politik for privatlivets fred (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=da-DK).

Vi anvender Google Analytics til at indsamle dine brugerdata. Læs mere om Google Analytics på www.google.com/policies/privacy/partners, - læs afsnittet "Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller apps, der anvender vores tjenester",

15. Vilkår for Tredjepartssoftware; Meddelelser.

15.1 Visse dele af App'en benytter eller omfatter muligvis tredjepartssoftware, der er underlagt åben kilde- og/eller tredjeparts licensvilkår ("Tredjepartssoftware"). Du anerkender, accepterer og godkender, at Din ret til at bruge sådan Tredjepartssoftware som en del af eller i forbindelse med nogen App er underlagt og bestemmes af vilkår og betingelser for åben kilde- og/eller tredjepartslicenser, der gælder for sådan Tredjepartssoftware, herunder, men ikke begrænset til, enhver gældende bekræftelse, licensvilkår og fraskrivelser, der omfattes deri. Hvis der skulle være en uoverensstemmelse mellem betingelserne i denne Aftale og betingelserne i en sådan åben kilde- eller tredjepartslicens med hensyn til Din brug af den pågældende Tredjepartssoftware, vil betingelserne i åben kilde- og/eller tredjepartslicensen være gældende.

15.2 Visse dele af App'en sætter Dig i stand til at tilslutte App'en til bestemte platforme, der ikke ejes eller opereres af Canon som vist i App'en ("Tredjepartsplatforme"), og som kan kræve, at Du logger ind på Din egen konto på Tredjepartsplatformen. Du anerkender, accepterer og godkender, at Canon på ingen omstændigheder kan holdes ansvarligt for Din egen konto på Tredjepartsplatformen eller for nogen aktiviteter relateret til Din brug af Tredjepartsplatforme, herunder, men ikke begrænset til, Din indlogning på Din konto på Tredjepartsplatformen.

15.3 Dele af App'en indeholder meddelelser og åben kilde-ressourcer fra sådanne fællesskaber og tredjeparter, der regulerer brugen af disse dele. Enhver tildelt licens i medfør af denne Aftale ændrer ikke nogen rettigheder eller forpligtelser, som du måtte have under sådanne åben kilde-ressourcer. Garantifraskrivelsen og bestemmelser vedrørende ansvarsbegrænsninger i denne Aftale vil dog gælde for samtlige dele af App'en.

15.4 Android™, Google Play™ og tilknyttede varemærker, servicemærker, navne og logoer ejes af Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® og tilknyttede varemærker, servicemærker, navne og logoer ejes af Apple Inc.

15.6 Nedenstående Tredjepartsvilkår er indføjet heri og er en del af disse licensvilkår:

Hvis du downloader App'en, accepterer du også følgende licensaftaler:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution og brug i kilde- og binær form, med eller uden modifikation, er tilladt, forudsat at følgende betingelser opfyldes:

Redistributioner af kildekoden skal til enhver tid omfatte ovenstående copyright-information, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

Redistributioner i binær form skal til enhver tid gengive ovenstående copyright-information, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres sammen med distributionen.

Hverken GPUImage frameworks navn eller dets bidragsyderes navne må bruges til at endossere eller promovere produkter, der afledes af denne software, uden særlig forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-INDEHAVERNE OG BIDRAGSYDERNE "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHT-EJEREN ELLER BIDRAGSYDERE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER OG ERSTATNINGER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -SERVICES, AFSAVN, DATATAB, ELLER TAB AF FORTJENESTER; ELLER AFBRYDELSER I DRIFTEN), UANSET HVORDAN DISSE MÅTTE VÆRE OPSTÅET OG PÅ HVILKET ANSVARSPRINCIP, HVAD ENTEN PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER PÅ ANDEN VIS), SOM MÅTTE OPSTÅ UD FRA BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DET ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Android-GPUImage
Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Givet i licens under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med Licensen.

Du kan få en kopi af Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det er påkrævet ved lov eller aftalt på skrift, distribueres software, der distribueres under Licensen, "SOM DEN ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se Licensen for specifikke sproghåndteringstilladelser og -begrænsninger under Licensen.

Glide
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Redistribution og brug i kilde- og binær form, med eller uden modifikation, er tilladt, forudsat at følgende betingelser opfyldes:

Redistributioner af kildekoden skal til enhver tid omfatte ovenstående copyright-information, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

Redistributioner i binær form skal til enhver tid gengive ovenstående copyright-information, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres sammen med distributionen.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF GOOGLE, INC. "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. GOOGLE INC. ELLER BIDRAGSYDERE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER OG ERSTATNINGER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -SERVICES, AFSAVN, DATATAB, ELLER TAB AF FORTJENESTER; ELLER AFBRYDELSER I DRIFTEN), UANSET HVORDAN DISSE MÅTTE VÆRE OPSTÅET OG PÅ HVILKET ANSVARSPRINCIP, HVAD ENTEN PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER PÅ ANDEN VIS), SOM MÅTTE OPSTÅ UD FRA BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DET ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Synspunkterne og konklusionerne i denne software og dokumentationen er ene og alene forfatternes og bør ikke fortolkes som en repræsentation af Googles officielle politikker, hverken direkte eller indirekte.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licens for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Givet i licens under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med Licensen. Du kan få en kopi af Licensen på

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det er påkrævet ved lov eller aftalt på skrift, distribueres software, der distribueres under Licensen, "SOM DEN ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se Licensen for specifikke sproghåndteringstilladelser og -begrænsninger under Licensen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licens for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Hermed gives, uden beregning, tilladelse til enhver person, der får en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsninger i retten til at bruge, kopiere, modificere, samle, udgive, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren, og til at tillade personer, som Softwaren gives til, til at gøre det underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-information og denne tilladelsesmeddelelse skal inkluderes i samtlige kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER AFTALE, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF, UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licens for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Ingen copyright hævdes for kildekoden af denne klasse Kan bruges til alle formål, forudsat at der henvises til Unisys LZW-patentet for begrænsninger af brug af den tilknyttede LZWEncoder-klasse. Send venligst rettelser til kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Licens for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization-algoritme ved Anthony Dekker, 1994. Se "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" i "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) siderne 351-367 for at læse en diskussion om algoritmen.

Enhver part, der får en kopi af disse filer fra forfatteren, enten direkte eller indirekte, gives hermed, uden beregning, en fuld og ubegrænset, ikke-genkaldelig, verdensomspændende, fuldgyldig, royaltyfri, ikke-eksklusiv ret og licens til at handle med denne software og dokumentation ("Softwaren"), herunder uden begrænsninger i retten til at bruge, kopiere, modificere, samle, udgive, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren, og til at tillade personer, som får kopier af sådanne parter, til at gøre det, på den ene betingelse af at der henvises til hele copyright-informationen.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT-licens (MIT)

Hermed gives, uden beregning, tilladelse til enhver person, der får en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsninger i retten til at bruge, kopiere, modificere, samle, udgive, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren, og til at tillade personer, som Softwaren gives til, til at gøre det underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-information og denne tilladelsesmeddelelse skal inkluderes i samtlige kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER AFTALE, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF, UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN.

Facebook iOS SDK
Copyright (c) 2014-i dag, Facebook, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Du får hermed en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens til at bruge, kopiere, ændre og distribuere denne software i kildekode eller binær form til at bruge sammen med webtjenesterne og API'er, som leveres af Facebook.

Som med enhver anden software, der integreres med Facebook-platformen, er din brug af denne software underlagt Facebooks Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. Denne copyright-meddelelse skal inkluderes i samtlige kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER AFTALE, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF, UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN.

Facebook Android SDK
Copyright (c) 2014-i dag, Facebook, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Du får hermed en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens til at bruge, kopiere, ændre og distribuere denne software i kildekode eller binær form til at bruge sammen med webtjenesterne og API'er, som leveres af Facebook.

Som med enhver anden software, der integreres med Facebook-platformen, er din brug af denne software underlagt Facebooks Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. Denne copyright-meddelelse skal inkluderes i samtlige kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER AFTALE, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF, UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN.

Google Drive SDK
Copyright (c) Google (år ukendt)

Givet i licens under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med Licensen.

Du kan få en kopi af Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det er påkrævet ved lov eller aftalt på skrift, distribueres software, der distribueres under Licensen, "SOM DEN ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se Licensen for specifikke sproghåndteringstilladelser og -begrænsninger under Licensen.

Google Photos Library Client
Copyright (c) Google (2018)

Givet i licens under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med Licensen.

Du kan få en kopi af Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det er påkrævet ved lov eller aftalt på skrift, distribueres software, der distribueres under Licensen, "SOM DEN ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se Licensen for specifikke sproghåndteringstilladelser og -begrænsninger under Licensen.

Dropbox SDK-Java
Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-licens (MIT)

Hermed gives, uden beregning, tilladelse til enhver person, der får en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsninger i retten til at bruge, kopiere, modificere, samle, udgive, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren, og til at tillade personer, som Softwaren gives til, til at gøre det underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-information og denne tilladelsesmeddelelse skal inkluderes i samtlige kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER AFTALE, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF, UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN.

Dropbox SDK-Obj-C

Copyright (c) 2015-2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-licens (MIT)

Hermed gives, uden beregning, tilladelse til enhver person, der får en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsninger i retten til at bruge, kopiere, modificere, samle, udgive, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren, og til at tillade personer, som Softwaren gives til, til at gøre det underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-information og denne tilladelsesmeddelelse skal inkluderes i samtlige kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER AFTALE, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF, UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN.

ZipArchive
Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT-licens (MIT)

Hermed gives, uden beregning, tilladelse til enhver person, der får en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsninger i retten til at bruge, kopiere, modificere, samle, udgive, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren, og til at tillade personer, som Softwaren gives til, til at gøre det underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-information og denne tilladelsesmeddelelse skal inkluderes i samtlige kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER AFTALE, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF, UD FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) Mario Zechner (2013)

Givet i licens under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med Licensen.

Du kan få en kopi af Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Medmindre det er påkrævet ved lov eller aftalt på skrift, distribueres software, der distribueres under Licensen, "SOM DEN ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se Licensen for specifikke sproghåndteringstilladelser og -begrænsninger under Licensen.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google (år ukendt)

Givet i licens under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med Licensen.

Du kan få en kopi af Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Medmindre det er påkrævet ved lov eller aftalt på skrift, distribueres software, der distribueres under Licensen, "SOM DEN ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se Licensen for specifikke sproghåndteringstilladelser og -begrænsninger under Licensen.

Protobuf.framework
Copyright 2014, Google Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Redistribution og brug i kilde- og binær form, med eller uden modifikation, er tilladt, forudsat at følgende betingelser opfyldes:

* Redistributioner af kildekoden skal til enhver tid omfatte ovenstående copyright-information, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Redistributioner i binær form skal til enhver tid gengive ovenstående copyright-information, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres sammen med distributionen.

* Hverken Google Inc.'s navn eller dets bidragsyderes navne må bruges til at endossere eller promovere produkter, der afledes af denne software, uden særlig forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-INDEHAVERNE OG BIDRAGSYDERNE "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHT-EJEREN ELLER BIDRAGSYDERE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER OG ERSTATNINGER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -SERVICES, AFSAVN, DATATAB, ELLER TAB AF FORTJENESTER; ELLER AFBRYDELSER I DRIFTEN), UANSET HVORDAN DISSE MÅTTE VÆRE OPSTÅET OG PÅ HVILKET ANSVARSPRINCIP, HVAD ENTEN PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER PÅ ANDEN VISE), SOM MÅTTE OPSTÅ UD FRA BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DET ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

android.support.v4
Copyright (c) Google (år ukendt)

Givet i licens under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med Licensen.

Du kan få en kopi af Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Medmindre det er påkrævet ved lov eller aftalt på skrift, distribueres software, der distribueres under Licensen, "SOM DEN ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se Licensen for specifikke sproghåndteringstilladelser og -begrænsninger under Licensen.

Kotlin-web-site
Copyright ukendt

Givet i licens under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med Licensen.

Du kan få en kopi af Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Medmindre det er påkrævet ved lov eller aftalt på skrift, distribueres software, der distribueres under Licensen, "SOM DEN ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se Licensen for specifikke sproghåndteringstilladelser og -begrænsninger under Licensen.

Åben kilde-Computer Vision Library (OpenCV)
Copyright (c) 2018, OpenCV-teamet

OpenCV bruges i Programmer under følgende licens: Licensaftale for Åben kilde-Computer Vision Library (3-klausul BSD-licens)

Redistribution og brug i kilde eller binær form – med eller uden modifikation – forudsat at følgende betingelser opfyldes:

* Redistributioner af kildekoder skal til enhver tid indeholde ovenstående copyright-information, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Redistributioner i binær form skal til enhver tid gengive ovenstående copyright-information, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres sammen med distributionen.

* Hverken navnene på copyright-indehavernes eller bidragsydernes navne må bruges til at endossere eller promovere produkter, der afledes af denne software, uden særlig forudgående skriftlig tilladelse.

Denne software leveres af copyright-indehaverne og bidragsyderne stillet til rådighed "som den er" uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Copyright-ejeren eller bidragsydere vil under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen direkte, indirekte, hændelige, særlige, punitive eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, indkøb af erstatningsvarer eller -services, afsavn eller datatab, tab af fortjenester eller afbrydelser i driften) uanset hvordan disse måtte være opstået og på hvilket ansvarsprincip, hvad enten på kontrakt, objektivt ansvar eller tort (inklusive forsømmelighed eller på anden vis) som måtte opstå ud fra brugen af denne software, selvom der er blevet oplyst om muligheden for en sådan skade.

OKHttp
Copyright 2016 Square, Inc.

Givet i licens under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"). Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med Licensen.

Du kan få en kopi af Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det er påkrævet ved lov eller aftalt på skrift, distribueres software, der distribueres under Licensen "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se Licensen for specifikke sproghåndteringstilladelser og -begrænsninger under Licensen.

16. Diverse. Denne Aftale, inklusive dokumenterne, der er indarbejdet heri som reference, udgør hele aftalen mellem Dig og Canon i forbindelse med App'en; (i) erstatter enhver tidligere eller samtidig mundtlig eller skriftlig kommunikation, tilbud og repræsentation i forbindelse med dette indhold; og (ii) gælder frem for enhver modstridende eller ekstra vilkår i bekræftelser eller lignende kommunikation mellem parterne i løbet af denne Aftale. Hvis nogen af bestemmelser i denne Aftale kendes ugyldig, forbliver alle andre bestemmelser gældende, med mindre denne gyldighed gør formålet med denne Aftale virkningsløs, og denne Aftale skal håndhæves til fulde i henhold til gældende love. Ingen modifikation til denne Aftale er bindende, medmindre det er bekræftet på skrift og skrevet under af en behørigt befuldmægtiget person hos hver part. Denne Aftale vil også være bindende for og træde i kraft for enhver arvtager, eftertrædere og parternes behørige erhververe. Enhver parts manglende håndhævelse af nogen rettigheder, som sker som følge af manglende overholdelse af nogen bestemmelse i denne Aftale af en anden part, vil ikke betragtes som fraskrivelse af nogen rettigheder vedrørende et efterfølgende brud på en sådan bestemmelse eller anden rettighed herunder.

© 2019 Canon Europa N.V., Holland. Alle rettigheder forbeholdes.