Genvinding – Bidragelse til den cirkulære økonomi

For at bevare begrænsede naturressourcer og hjælpe med at bremse klimaændringerne påtager vi os et ansvar for at genvinde materialer, dele og komponenter. Vi har etableret adskillige programmer, der giver os mulighed for at genvinde ressourcer, reducere miljøpåvirkningen og tilbyde bæredygtige produktudvalg til vores kunder.

Du kan finde en liste over miljøudtryk i vores ordforklaring.

Canon har underskrevet EU's frivillige aftale om miljøpåvirkning fra billedbehandlingsudstyr, som bl.a. forpligter os til at levere oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genvinding eller genbrug af udtjente forbrugsvarer.

Vi tager skridt til at genvinde og forny produkter og materialer på en lang række områder.

Affaldsmaterialer

Tonerflasker

Inkjetpatroner

Genvinding af tonerpatroner

Fabriksproducerede nye modeller

Renovering

Udtjente produkter

Affaldsmaterialer

Vi genbruger affaldsmaterialer fra vores produkter og processer i nye produkter for at spare ressourcer. For eksempel genanvender vi plast fra returnerede enheder i nye produkter, f.eks. imageRUNNER ADVANCE og kabinettet på vores regnemaskiner. Og blisteremballagen til vores inkjet-patroner er nu fremstillet af mindst 70 % genbrugsplast.

  Til toppen

Tonerflasker

Vi har ikke iværksat et paneuropæisk program for returnering og genbrug af tonerflasker. Kontakt dit nationale Canon-kontor for at få mere at vide om eventuelle genbrugstjenester for tonerflasker, som tilbydes af Canon i dit land. Du kan også spørge dit lokale kommunekontor eller den lokale affaldsmyndighed om de foretrukne bortskaffelsesmetoder. I de fleste tilfælde kan tonerflasker genbruges sammen med andre plastmaterialer, da de ikke indeholder sundhedsfarlige stoffer, og der er mindre miljøpåvirkning ved lokalt genbrug.

  Til toppen

Inkjetpatroner

Vi har et genanvendelsesprogram for inkjetpatroner på tværs af 15 lande i Europa. Få mere at vide om, hvordan du kan genvinde dine inkjetpatroner.

  Til toppen

Genvinding af tonerpatroner

tcrp25th_logo_c

I 1990 introducerede Canon som den første virksomhed et genbrugsprogram for lasertonerpatroner. Hvert år indsamler vi omkring 20.000 ton tonerpatroner globalt, hvilket sparer 30.000 ton CO2 og reducerer behovet for nye råmaterialer med 15.000 ton. Læs mere om vores 25 års genbrug.

Programmet overholder WEEE og anvendes i 18 europæiske lande. Kunder kan returnere deres brugte patroner til os gratis. Patronerne genbruges derefter helt eller genvindes til nye patroner via et lukket genvindingskredsløb. Det gør det muligt for os at genbruge materialer fra tonerpatroner løbende uden at gå på kompromis med plastmaterialets kvalitet. Få mere at vide om, hvordan du kan genvinde dine tonerpatroner.

Lukket genvindingskredsløb for tonerpatroner

  Til toppen

Fabriksproducerede nye modeller

En FPNM-enhed (tidligere kaldet "genfremstillet") er en ny udgave af den originale model fremstillet af både nye og eksisterende dele. Det originale udstyr indsamles fra markedet, sendes til en Canon-fabrik og skilles ad, så kun rammen er tilbage. De adskilte dele renses omhyggeligt og gennemtestes, og hver eneste nybyggede maskine skal derefter gennem samme kvalitetssikringsproces som en helt nyfremstillet maskine, og det garanteres, at den har samme kvalitet og ydeevne som den originale maskine.

Op til 93 % af delene opgjort efter vægt genbruges, hvilket giver værdifulde ressourcebesparelser og minimal påvirkning af miljøet. Gamle data slettes, software opgraderes, maskinen tildeles et nyt serienummer, og tælleren nulstilles. Enhederne sælges derefter over hele Europa, Mellemøsten og Afrika.

Se vores FPNM-brochure.

Se vores FPNM-video.

Se Canons definition af fabriksproducerede nye modeller.

Océ Premia Class-enheder, herunder produktions- og bredformatsprintere, gennemgår en tilsvarende proces, som minimerer spild og giver mulighed for at genanvende komponenter for at give maskinerne nyt liv.

  Til toppen

Renovering

Renovering er en mindre gennemgribende proces end den, som bruges til at fremstille fabriksproducerede nye modeller. Den håndteres af vores nationale salgsorganisationer i de enkelte lande. Den opdaterer enhederne ved at udskifte eller rengøre slidte dele og gøre dem klar til gensalg i det samme land. Se Canons definition på renovering.

  Til toppen

Udtjente produkter

Producenter inden for EU er forpligtet til at hjælpe kunder med ansvarlig bortskaffelse af de produkter, som de sender på markedet, når produkterne er udtjente. Dette udvidede producentansvar implementeres gennem tre EU-direktiver for at undgå affald og forebygge skadelig miljøpåvirkning fra farlige stoffer, som kan være indeholdt i produkterne. Få mere at vide om de direktiver, som gælder for elektrisk og elektronisk affald, batterier og akkumulatorer samt emballage.

I tillæg til EU-direktiverne har Canon siden 2011 underskrevet EUs frivillige aftale med henblik på at formindske billedbehandlingsudstyrs miljømæssige påvirkning. Dette blev godkendt af Den Europæiske Kommission som svarende til en bindende bestemmelse i 2013, og aftalen indeholder en forpligtelse til at levere oplysninger om mulighederne for udtjente forbrugsstoffer.

  Til toppen

spacer
					image
Miljø
Produktion
Brug
Drift
ISO 14001
Ordforklaring
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Canon Europe sustainability report