Produktion – design af bæredygtige produkter

Vores målrettede indsats for miljøet består i at skabe større værdi med færre ressourcer. Vi designer produkter med tanke på miljøet, og vi forsøger lige fra starten af produktudviklingsprocessen at reducere produktstørrelsen og mængden af nye råmaterialer og bruge genbrugsmaterialer og genanvendelige materialer. Sammen med andre tiltag kan vi med denne indsats hjælpe med at imødegå risikoen for klimaændringer.

Vores imageRUNNER ADVANCE-serie indeholder f.eks. genbrugsmaterialer og bioplast, og adskillige af vores regnemaskiner er fremstillet ved brug af genbrugsplast fra Canon-materialer.

Canon investerer årligt mere end 8 % af omsætningen i forskning og udvikling globalt. Vi anvender avanceret teknologi, som overflødiggør behovet for at fremstille prototypeprodukter, men hvilket stadig giver os mulighed for at evaluere og inkorporere designforbedringer. Vi har udviklet en metode til at fastsætte mål for reduktion af CO2 i designfasen, som omfatter alle dele af et produkts livscyklus, herunder produktion og brug. For vores imageRUNNER ADVANCE-serie resulterede dette i markante energibesparelser under brug, og vi er begyndt at offentliggøre CO2-udledningen gennem hele livscyklussen for visse produkter http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

EU's frivillige aftale

Reduktion af skadelige stoffer

Udvikling af genanvendelige materialer

Mindre produkter, lettere emballage

Produktionen i Europa

EU's frivillige aftale

Canon underskrev i juni 2011 en frivillig aftale om at formindske den miljømæssige påvirkning for imaging-udstyr. Dette selvregulerende initiativ drives af producenterne af imaging-udstyr og blev godkendt af Den Europæiske Kommission i 2013 som svarende til en bindende bestemmelse. Under den frivillige aftale forpligtede hver af de 16 virksomheder, der har skrevet under, sig til, at mindst 90 % af alle de imaging-printenheder, som de sender på markedet, overholder minimumskravene for effektivitet i forhold til TEC (Typical Energy Consumption - typisk energiforbrug) og OM (Operational Mode - driftstilstand). Aftalen fastsætter mål for reduktion af CO2-udledningen fra print og kopiering i EU. Den frivillige aftale omhandler aspekter for blæk, toner og papir samt genbrug af disse.

Den frivillige aftale omfatter konkrete forpligtelser mht. energi (Energy Star®), papirbesparelser (dupleks er aktiveret som standard) og oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genvinding eller genbrug af udtjente forbrugsstoffer. I henhold til denne frivillige aftale er producenterne også forpligtet til at give udførlig vejledning om ansvarlig brug af papir til print.

Få mere at vide om EU's frivillige aftale.

  Til toppen

Reduktion af skadelige stoffer

Vi designer vores produkter, så de lever op til eller er bedre end kravene i alle relevante gældende lovbestemmelser, så indholdet af eventuelle farlige stoffer svarer til eller ligger under de lovbestemte grænser, som er fastsat i RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) og REACH-bestemmelsen. I visse tilfælde overgår vi de lovbestemte krav ved at fjerne skadelige stoffer helt. Siden 2005 har Canon-mærkede medicinske produkter f.eks. opfyldt kravene i RoHS, selvom RoHS først var gældende for medicinsk udstyr fra 2014. Få mere at vide om vores produkter til medicinsk udstyr.

Vi følger også et grønt indkøbsprogram, som kontrollerer og overvåger indholdet af skadelige stoffer i de produkter, vi køber fra vores leverandører. Få mere at vide om vores grønne indkøbsprogram.

  Til toppen

Udvikling af genanvendelige materialer

Vi anslår, at dette nye plastmateriale kan reducere vores produktionsrelaterede CO2-udledning med 20 % sammenlignet med almindelig plast. Vores digitale imagePRESS C7010VP- og imagePRESS C6010-produktionsprintere indeholder dele, som er fremstillet af bioplast.

  Til toppen

Mindre produkter, lettere emballage

Picture_updated_orange banner_2013Ved at reducere størrelsen og vægten af vores produkter uden at påvirke deres funktionsmåde og samtidig styrke produkternes kabinet kan vi reducere både emballagemængden og -vægten. Vi reducerer også anvendelsen af emballage, hvor dette er muligt. Begge tiltag er med til at forbedre lasteeffektiviteten, når vi sender vores produkter, og sparer CO2. Få mere at vide om, hvordan vi forbedrer logistikken.

Hvis man f.eks. sammenligner PIXMA MG5500-serien, som blev lanceret i 2013, med MP540 fra 2008, er den 22 % lettere, 4 % mindre og kræver 12 % mindre emballage.

Emballagen for nogle af vores inkjet-patroner er blevet reduceret med ca. 50 %, og de fleste patroner emballeres i karton, som nemt kan genvindes af kunderne. Blisteremballagen, som benyttes til indpakning af inkjet-patroner, fremstilles af mindst 70 % genbrugsplast.

Få mere at vide om vores genvindingsaktiviteter.

  Til toppen

Produktionen i Europa

Historisk set har produktionen i Europa overvejende fokuseret på vores genvindingsprogrammer for lasertonerkassetter hos Canon i Bretagne og produktion af fabriksproducerede nye modeller hos Canon i Giessen. Produkter, som sælges i EMEA, fremstilles i Asien, Canada, Holland og Tyskland. Alle globale produktionsanlæg, herunder også Océ og Optopol, rapporterer direkte til Canon Inc.

Nylige virksomhedsovertagelser med base i Europa omfatter DelftDI, NT-ware, Milestone og I.R.I.S. Group, som alle udvikler software og løsninger. Disse overtagelser hjælper os med at variere og styrke de tjenester, vi kan tilbyde vores kunder, hvilket skaber fremtidig vækst. F.eks. vil overtagelsen af Milestone medføre en markant forbedring af vores softwareekspertise inden for feltet netværksvideoovervågning.

  Til toppen

spacer
					image
Miljø
Brug
Genvinding
Drift
ISO 14001
Ordforklaring
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Bæredygtighedsrapporter
Canon Europe sustainability report