Drift – vi forbedrer bæredygtigheden for vores drift

I overensstemmelse med vores virksomhedsfilosofi Kyosei stræber vi efter at reducere miljøpåvirkningen fra vores drift. Vores miljøpolitik beskriver de vigtige trin, vi tager for at opnå balance mellem bæredygtig vækst og velstand, ansvarlig anvendelse af ressourcer og reduceret påvirkning af miljøet.

Vi deltager i forskellige initiativer og har vedtaget politikker og procedurer, som reducerer vores miljøpåvirkning og imødegår risikoen for klimaændringer. Vores strategi for miljøledelse omfatter handlinger, som begrænser vores CO2-belastning,

Picture_banner_footprint

reducerer ressourceforbrug, udledninger, affald og forurening og fremmer genvinding. På vores produktionsanlæg fremmer vi så vidt muligt biodiversitet og biologiske forbedringer.

Feltet nedenfor viser vores EMEA-mål og fremskridt til dato:

Område Formål Mål* FREMSKRIDT I 2013
Canon EMEA's CO2-udledning Reduceret med 1,5 % om året i forhold til omsætningen (sammenlignet med 2010) -15% i 2020* -7 % ifht. 2010
Ressourceeffektivitet Øget affaldsgenbrug på alle EMEA-kontorer 52% i 2014* 50%
Øget affaldsgenbrug på Canon-varelagre, herunder udliciterede varelagre 85% i 2014* 83%
Bæredygtigt produktsalg Forbedret salg af certificeret papir og genbrugspapirtyper 75 % af papiromsætningen i 2014* 86 % af papiromsætningen
Effektiv transport med henblik på reduceret CO2-udledning Reduceret i forhold til nettoomsætningen i 2012 -2% 2013 Ikke opfyldt

* Målt i forhold til det konsoliderede kombinerede præstationsgrundlag for 2010 for både Canon og Océ

Europæisk miljøprogram

ISO 14001

Lavere CO2-udledning

Energieffektivitet

Ressourcebesparelser

Kunde- og medarbejdersikkerhed

Bæredygtighedsrapporter

Imødegåelse af klimaændringer

ISO 14001

Canon har siden 2007 været globalt certificeret i henhold til den strenge ISO 14001-standard for miljøledelse og stræber løbende efter at opnå forbedringer på alle sine lokationer. Cirka 200 anlæg i 25 lande i Europa, Mellemøsten og Afrika er i øjeblikket omfattet af certificeringen.

  Til toppen

Lavere CO2-udledning

 • Logistik: Vi er i gang med at ændre vores distributionsmetoder til tog- og søtransport for at reducere vores CO2-udledning. Vores proces med at reducere produktstørrelse og emballage giver forbedret lasteeffektivitet. Vi har centrallagre i Europa. Ved at betragte Europa som et samlet (virtuelt) lager får vi mulighed for at overvåge lagerbeholdningen for nationale lagre op til det punkt, hvor produkterne afsendes. Det betyder, at vi kan levere produkter der, hvor der er behov for dem, og undgå at transportere dem mellem forskellige lagre.
 • eMaintenance: Det er muligt at fjernvedligeholde mange af vores multifunktionsenheder og løse eventuelle problemer. Hermed undgås CO2 fra teknikernes besøg, og kunderne får en hurtigere løsning.
 • Kontorareal: Under Océ-integrationsprogrammet har vi sparet et kontorareal på 36.000 m² siden 2011 – det svarer til mere end et kiloton CO2
 • Firmabiler: Canon Europes nuværende politik (2014) for firmabiler begrænser CO2-udledningen til et maksimum på 120 g/km, og dette tal er løbende blevet reduceret i forhold til de foregående år. Kun Rusland har stadig en grænse på 130 g/km på grund af begrænset tilgængelighed af kvalificerede biler, som kan overholde 120 g/km. I nogle lande tilbyder vi tip eller kurser til brugere af vores firmabiler og opfordrer dem til at køre mere sikkert og effektivt for at spare brændstof.
 • Forretningsrejser: Vi overvåger årlige statistikker for forretningsrejser og opfordrer vores medarbejdere til så vidt muligt at benytte video- og telefonkonferencer.

  Til toppen

Energieffektivitet

 • Bygninger: Vi har en renoveringspolitik, som omfatter miljøforbedringer for vores bygninger, hvor dette er muligt. Dette omfatter funktioner som solceller, automatisk lys og varmevekslere.
 • IT-effektivitet: Ved at udskifte og virtualisere servere har vi siden 2009 næsten halveret energiforbruget til strømforsyning og afkøling af vores datacentre (2,8 millioner kWh vs 4,4 millioner kWh).
 • Vedvarende energi: Vi stræber efter at købe vedvarede energi afhængigt af den lokale pris og tilgængelighed. 11 af vores europæiske kontorer køber i øjeblikket mellem 70 % og 100 % vedvarende energi.

  Til toppen

Ressourcebesparelser

 • Picture_banner_waste recPapir: Vi følger en politik for ansvarlig papirforsyning og har etableret Chain of Custody for hele vores papirdistributionsnetværk. Både vores EMEA-hovedkontor og otte af vores europæiske salgsafdelinger har FSC®- eller PEFC-certificering. I 2013 var 75 % af vores papirforsyning FSC- eller PEFC-certificeret.
 • Vand: Vi reducerer vandforbruget i hele vores drift, herunder vandmængden til toiletskyl, og vi bruger regnvand og spildevand, hvor dette er muligt.
 • Arrangementer: Vi har retningslinjer for arrangementer med gode råd til arrangører og leverandører inden for områder, som spænder fra materialebrug og udstillingsstande til affaldssortering for at undgå deponering. Vi samarbejder med vores leverandører om at overvåge, at vores arrangementer overholder gældende lovkrav, og kontrollere nogle af vores store arrangementer. Når det er muligt, genbruger vi materialer fra vores præsentationsstand ved efterfølgende præsentationer.
 • Kontoraffald: Vores kontorer anvender så vidt muligt affaldssortering med henblik på genvinding for at undgå deponering.

  Til toppen

Kunde- og medarbejdersikkerhed

Vi har obligatoriske kurser i sikker håndtering af farlige kemikalier for medarbejdere, som er i kontakt med farlige kemikalier. Kurserne skal sikre, at kemikalier håndteres og bruges korrekt og beskytte vores medarbejdere og kunder. Vores grønne indkøbsprogram hjælper os med at sikre, at vores leverandører overholder relevante lovbestemmelser om farlige kemikalier i de produkter, som de leverer til os.

  Til toppen

Bæredygtighedsrapporter

Canon Europe udgiver en årlig bæredygtighedsrapport. Du kan finde den seneste bæredygtighedsrapport for Canon Europe og Canon Inc. her.

  Til toppen

Imødegåelse af klimaændringer

Vi uddanner alle vores medarbejdere i miljøbevidsthed gennem introduktionsforløb og onlinekurser, som forklarer, hvorfor det er så vigtigt for os at reducere vores miljøpåvirkning, og hvordan det afspejles i deres jobfunktion.

Mange nationale Canon-kontorer og -medarbejdere yder aktiv støtte til miljøprojekter og -organisationer i deres lokalsamfund gennem sponsorater, donationer og frivilligt arbejde.

Canon UK er et godt eksempel på, hvordan biodiversitet og biologisk genopbygning prioriteres sideløbende med virksomhedens drift. Kontorområdet omfatter anlagte områder og naturområder, som er hjemsted for et rigt dyreliv, herunder bistader. Canon Spanien støtter Canon Responsible Forest-projektet (Bosque Responsable Canon) i Valencia, hvor medarbejdere hjælper med at plante naturligt hjemmehørende træer og beskære vegetation. Få mere at vide om vores regionale og lokale projekter.

  Til toppen

spacer
					image
Miljø
Produktion
Genvinding
Brug
ISO 14001
Ordforklaring
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Bæredygtighedsrapporter
Canon Europe sustainability report