Ordforklaring

Kulstofneutral

Lukket genvindingskredsløb for materialer

Dupleks

Fabriksproducerede nye modeller

Genvinding

Renovering

Genbrug

2-i-1 (2-på-1), 4-i-1 (4-på-1), N-på-1

Kulstofneutral

"Kulstofneutral vil sige, at nettoudledningen af kulstof er lig med nul baseret på en gennemsigtig beregningsproces for udledninger, en reduktion af udledningerne og en udligning af restudledninger."*
*Definition fra den britiske regerings afdeling for energi og klimaændringer, oktober 2009

  Til toppen

Lukket genvindingskredsløb for materialer

Udtjente produkter indsamles via et Canon-indsamlingssystem, og materialer udtrækkes gennem en mekanisk bearbejdningsproces på en Canon-fabrik med henblik på at bruge produkternes råmaterialer til fremstilling af nye Canon-produkter og -dele (ikke kun til den samme type produkter). Produkterne indsamles derefter igen, når de er udtjente, og behandles på den samme måde.

  Til toppen

Dupleks

Print på begge sider at en side, også kaldet dobbeltsidet print.

  Til toppen

Fabriksproducerede nye modeller

En FPNM-enhed er en ny udgave af den originale model fremstillet af både nye og eksisterende dele. Det originale udstyr indsamles fra markedet, sendes til en Canon-fabrik og skilles ad, så kun rammen er tilbage. De adskilte dele renses omhyggeligt og gennemtestes, og hver eneste nybyggede maskine skal derefter gennem samme kvalitetssikringsproces som en helt nyfremstillet maskine, og det garanteres, at den har samme kvalitet og ydeevne som den originale maskine.

  Til toppen

Genvinding

En proces, hvor affaldsmaterialer omdannes til produkter, materialer eller stoffer enten til det oprindelige formål eller et andet formål, uden at materialesammensætningen ændres. Genvinding omfatter genbehandling af organisk materiale, men omfatter ikke energiindvinding og omdannelse til materialer, som skal bruges som brændstoffer eller til efterfyldning.

  Til toppen

Renovering

Produkter returneres til en Canon-fabrik eller et lokalt Canon-produktionsanlæg med henblik på renovering, som blot kræver en lille arbejdsindsats (f.eks. udskiftning af dele som led i forebyggende vedligeholdelse) for at omdanne produktet til en stand, hvor det er velegnet til salg eller udlejning.

  Til toppen

Genbrug

En handling, hvor produkter eller komponenter, som ikke er affald, bruges igen til det samme formål som det oprindelige.

  Til toppen

2-i-1 (2-på-1), 4-i-1 (4-på-1), N-på-1

2-i-1 (2-på-1): Print af to sider på én side af mediet (f.eks. et ark A4-papir).
4-i-1 (4-på-1): Print af fire sider på én side af mediet.
N-på-1: Print af flere sider på én side af mediet.

  Til toppen

spacer
					image
Miljø
Produktion
Brug
Genvinding
Drift
ISO 14001
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Bæredygtighedsrapporter
Canon Europe sustainability report