WEEE-direktivet – Canon og WEEE-direktivet

EU's WEEE-direktiv om elektrisk og elektronisk affald ("Direktivet") er en del af den nationale lovgivning i alle EU-medlemsstater. Direktivet gælder også for andre EØS-lande, Norge, Island og Liechtenstein. Det har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra elektronisk affald.

Som producent af elektroniske produkter varetager Canon indsamlingen og behandlingen af elektronisk affald i de EU-lande, hvor vi har et lokalt salgskontor, i overensstemmelse med WEEE-direktivet.

Vores kunder kan returnere udtjent Canon-udstyr til et særligt indsamlingssted eller returnere det i forbindelse med køb af nyt udstyr.

Oplysninger til kunder – EU og EØS
Nedenstående symbol angiver, at et produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald i henhold til Direktivet og det enkelte lands nationale lovgivning.

WEE_Symbol

Produktet skal indleveres på et særligt indsamlingssted eller på et autoriseret indsamlingssted til genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan have negativ indvirkning på miljøet og sundheden på grund af potentielle farlige stoffer, som generelt forbindes med fremstillingen af EEE. Samtidig vil korrekt bortskaffelse af produktet bidrage til effektiv udnyttelse af de naturlige ressourcer.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om steder, hvor du kan indlevere udtjent udstyr til genvinding, ved at kontakte de lokale myndigheder, renovationsmyndighederne, et godkendt sted til indlevering af elektrisk og elektronisk affald eller det lokale renovationsfirma.

Canons genvindingsprogram for tonerkassetter
Canon har også etableret vores eget genvindingsprogram for tonerkassetter i overensstemmelse med WEEE. Du kan få flere oplysninger ved at besøge vores websted for genvinding af tonerkassetter.

Oplysninger til affaldsbehandlings- og genvindingssteder
I overensstemmelse med Direktivet har Canon udarbejdet oplysninger til affaldsbehandlings- og genvindingssteder om de forskellige elektriske og elektroniske komponenter og materialer samt eventuelle skadelige stoffer, som indgår i vores produkter.

spacer
					image
Virksomhed
REACH-regulativet
Batteridirektiv
ISO 9001
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Bæredygtighedsrapporter
Canon Europe sustainability report