Billboard Business

Virksomhed – ansvarlig virksomhed

Som led i varetagelsen af vores virksomhedsansvar stræber vi efter at skabe økonomisk værdi til fordel for vores mange forskellige interessenter og andre grupper. Dette gør vi ved at tilbyde produkter, tjenester og løsninger, som f.eks. hjælper virksomheder med at bevare konkurrenceevnen, som forbedrer folkesundheden i lokalsamfundene, og som forbedrer livskvaliteten for kunderne og beriger samfundet.

Vores services og produkter omfatter managed print services og løsninger; herunder procesoutsourcing og arkiveringsløsninger. Vi tilbyder et bredt sortiment lige fra kameraer til multifunktionsmaskiner, fra broadcast-kameraer til røntgenfotografering, fra halvledere til scannere, produktionsprintere og storformatprintere til konsulentopgaver og fra projektorer til regnemaskiner. Læs mere om vores produkter til hjemmet og sundhedsvæsnet og om vores virksomhedsprodukter, -tjenester og -løsninger.

Vores filosofi Kyosei indebærer, at vi tager vores ansvar med at bidrage til en sund økonomi, som skaber værdi for alle, alvorligt. Vores virksomheds succes understøtter lokale og regionale økonomier, skaber værdi for vores kunder og andre interessenter, f.eks. leverandører, medarbejdere og regeringer.

Find ud af, hvordan vi interagerer med vores interessenter. Forhold til interessenter

FNs Global Compact

Picture_banner_BusinessVi har solide politikker og procedurer, som hjælper os med at overholde relevante love og bestemmelser og dermed leve op til vores interessenters forventninger. Men for os er ansvarlig forretningsdrift mere end blot overholdelse af lovgivning. Det er også et spørgsmål om, hvordan vi forventer vores medarbejdere agerer på arbejdspladsen, hvordan de behandles, og de foranstaltninger vi tager for at gøre forretninger på en fair og sikker måde, mens vi beskytter vores kunder og miljøet, opererer etisk korrekt, betaler skat, og leder vejen for andre. For at understrege vores engagement i ansvarlig adfærd og for at formalisere det arbejde vi allerede gør i forhold til at integrere bæredygtighed i vores strategi, kultur og forretning, har Canon Europa underskrevet FNs Global Compact og tilsluttet sig de 10 principper, der er universelt accepterede inden for områder som menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption.

Få mere at vide om, hvordan vi støtter samfundet og vores sociale ansvar.
Få mere at vide om, hvordan vi reducerer vores miljøpåvirkning.

Rapport om bæredygtighed for Canon EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), 2013

Overholdelse af lovkrav og handlinger

Som et datterselskab af Canon Inc., vores moderselskab, er vi en del af de interne ledelsesprocesser, herunder at tage del i møder i "Expanded Corporate Ethics and Compliance Committee", som tager beslutning om initiativer, der støtter op om overholdelse af lovgivning og andre regler. Vi sikrer, at gældende lovkrav overholdes, når det drejer sig om virksomhedens ledelse, etik, økonomisk påvirkning, arbejdsgiver- og medarbejderansvar samt produktsikkerhed.

Vores interne overvågningsgruppe sikrer, at vi forstår og tager højde for, hvordan nye lovindgreb påvirker vores virksomhed, før de træder i kraft, så vi kan planlægge de nødvendige tiltag. Overholdelse af bestemmelserne giver vores kunder ro i sindet, da det hjælper os med at sælge sikre produkter, som overholder reglerne, på en fair og ansvarlig måde.

Vi overholder relevante love og bestemmelser i de mange lande, hvor vi er etableret. Vi deltager i brancheorganisationer og -grupper, som arbejder for aspekter i relation til miljøbestemmelser og produktsikkerhed, og vi stræber efter at være et skridt foran lovgivningen, ligesom vi yder en aktiv indsats for at deltage i formuleringen af nye lovbestemmelser. Blandt de organisationer og grupper, som vi deltager i, kan nævnes DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR og CSR Europe.

WEEE-direktiv om elektrisk og elektronisk affald

REACH-regulativet

Begrænsning af farlige stoffer (RoHS - Restriction of Hazardous Substances)

Direktiv om batterier og akkumulatorer

Emballagedirektiv

Miljødeklarationer

Sikkerhedsdatablad (for materialer)

Sarbanes-Oxley-loven

ISO 9001

ISO 27001

Code of conduct

ISO 14001

Grønne indkøb

Patenter

Bekæmpelse af kopivarer

Mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo

Aktionærinformation

Medarbejdere

Supply chain management

Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

Gaver og repræsentation

Fair konkurrence

Forhold til interessenter

WEEE-direktiv om elektrisk og elektronisk affald

Canon overholder EU's WEEE-direktiv om elektrisk og elektronisk affald (2012/19/EU), som har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra elektronikaffald. WEEE-direktivet er en del af den nationale lovgivning i alle EU-medlemsstater. Få mere at vide om Canon og WEEE-direktivet.

  Til toppen

REACH-regulativet

REACH-regulativet EC No 1907/2006 håndhæver en bedømmelse af kemikaliers egenskaber med henblik på at identificere potentielle risici for sundhed og miljø. Canon arbejder tæt sammen med sine leverandører for at sikre løbende overholdelse af REACH-regulativet. Få mere at vide om Canon og REACH-regulativet. Få mere at vide om Canons grønne indkøbsprogram.

  Til toppen

Begrænsning af farlige stoffer (RoHS - Restriction of Hazardous Substances)

Canon overholder og overgår i visse tilfælde kravene i EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU). RoHS-direktivet har til formål at minimere miljøpåvirkningen fra udtjente elektriske og elektroniske produkter ved at reducere den tilladte mængde af seks stoffer, som produkterne kan indeholde. Produkter, som sælges inden for EU, må i øjeblikket ikke indeholde mere end de angivne mængder af bly, cadmium, kviksølv, hexavalent krom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede di phenylethere (PBDE). Vi forbereder os på, at flere kemiske stoffer bliver omfattet af RoHS til implementering omkring 2017. Få mere at vide om elektrisk og elektronisk affald.

  Til toppen

Direktiv om batterier og akkumulatorer

Som producent og importør af batterier deltager vi i genvindingsordninger for udtjente batterier og akkumulatorer i de EU-medlemsstater, hvor vi opererer. Vi lever også op til vores forpligtelser om at rapportere og finansiere indsamling og behandling af batterier. EU's batteri-direktiv (2013/56/EC) har til formål at reducere udtjente batterier og akkumulatorers miljøpåvirkning og fremme genvinding af udtjente batterier og akkumulatorer.

Nogle af vores regnemaskiner er udviklet til at bruge solenergi, så de enten slet ikke bruger batterier eller sparer strøm ved at kombinere solenergi og batteristrøm. Få mere at vide om vores energibesparende regnemaskiner og om genvinding af batterier.

  Til toppen

Emballagedirektiv

Canon deltager i genvindingsordninger for emballage og hjælper med finansiere indsamling og genvinding af emballageaffald. Dette er i overensstemmelse med EU's direktiv om emballage og emballageaffald (94/62/EC) og med lokale bestemmelser i de lande, hvor vi har nationale salgsorganisationer. Vi yder også en løbende indsats for at reducere den nødvendige produktemballage.

  Til toppen

Miljødeklarationer

Canon producerer miljødeklarationer med oplysninger om vores produkters miljøegenskaber, herunder materialebrug og energieffektivitet. Kontakt det nationale Canon-kontor for at få flere oplysninger om miljødeklarationer.

  Til toppen

Sikkerhedsdatablad (for materialer)

Sikkerhedsdatablad (for materialer) indeholder oplysninger om potentielle sundhedsrisici ved kontakt med kemikalier eller andre potentielt sundhedsskadelige stoffer. Besøg vores websted med sikkerhedsdatablade, hvor du kan finde en oversigt over alle de blæktyper og tonere, der bruges i Canons produkter, og de servicematerialer, som vores serviceteknikere bruger. Du kan også finde Océ sikkerhedsdatablade på den side. Hvis du har spørgsmål om vores sikkerhedsdatablad, er du velkommen til at kontakte dit Canon-kontor.

  Til toppen

Sarbanes-Oxley-loven

Da Canon-aktier handles på børsen i New York overholder Canon Sarbanes-Oxley-loven.

  Til toppen

ISO 9001

Flere Canon Europe-kontorer har et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret til ISO 9001. Denne certificering fokuserer på kvalitetsprocesserne internt i organisationen for at leve op til kundernes krav og andre lovmæssige bestemmelser. Den omhandler ikke produktkvalitet. Find en liste over kontorer med ISO 9001.

  Til toppen

ISO 27001

Canon Europe har fået ISO 27001-certificering for sit styringssystem af informationssikkerhed, hvilket forsikrer kunderne om, at vi overholder standarder i verdensklasse. ISO 27001 dækker alle aspekter af informationssikkerhed fra risiko- og auditstyring til produktsikkerhed og problemstyring.

  Til toppen

Code of conduct

Alle Canons medarbejdere skal overholde vores Code of Conduct for hele koncernen. Denne opstiller en ramme for os, så vi kan opfylde juridiske og etiske forpligtelser. Den indeholder standarder for medarbejdernes ansvarlige adfærd inden for områder lige fra beskyttelse af fortrolige oplysninger til forbud mod upassende adfærd. Dette bestyrkes med yderligere arbejdspladspolitikker på tværs af EMEA.

  Til toppen

ISO 14001

Canon har siden 2007 været globalt certificeret i henhold til den strenge ISO 14001-standard for miljøledelse og stræber løbende efter at opnå forbedringer på alle vores kontorer. Cirka 200 kontorer i 25 lande på tværs af EMEA er på nuværende omfattet af certificeringen. I takt med Océ-integrationsprocessen vil relevante kontorer fremover blive omfattet af Canons globale certifikat.

  Til toppen

Grønne indkøb

Vi startede vores grønne indkøbsprogram i EMEA i 2008 for at sikre, at vi køber sikre materialer og komponenter. Leverandørerne bliver bedt om at kontrollere, at de overholder de relevante bestemmelser, og skal desuden også overvåge deres egne leverandører. Bestemmelserne spænder fra farlige kemikalier til tømmer.

Vi kontrollerer vores leverandører baseret på en risikovurdering. Vi opdaterer vores leverandørspørgeskema i takt med ændringer af relevante bestemmelser. Nye leverandører skal udfylde et komplet spørgeskema og kan være kvalificeret til en kontrol. Nuværende leverandører bliver bedt om at bekræfte, at de overholder alle ændringer i bestemmelserne.

Vi arbejder sammen med leverandørerne på de områder, der kræver forbedring. Dette hjælper os til at sikre, at de dele og produkter, vi køber, overholder relevant lovgivning i EU, samt Canons globale grønne indkøbsprogram, så kunderne er beskyttet mod farlige kemikalier. Få mere at vide om Canons globale program for grønne indkøb.

  Til toppen

Patenter

Vi anmelder stadig flere patenter i EMEA hvert år for at sikre vores nye produkter og udviklinger. Disse omfatter hardware og software, forbrugsstoffer, optiske produkter, medicinske enheder samt styringssoftware til print og scanning. Hvor det er passende beskytter vi vores patenter i EMEA mod tredjeparter, som krænker vores rettigheder. I og med at vi udvidder vores forretning med nye erhvervelser og nye markeder er der et stigende behov for at beskytte opfindelser og udviklinger gjort i EMEA, og vi gør tiltag for at møde disse udfordringer.

  Til toppen

Bekæmpelse af kopivarer

Vi arbejder hårdt på at fjerne falske Canon-produkter fra markedet. Vores eget team, der arbejder med intellektuel ejendomsret, samarbejder tæt med politi, toldmyndighed, handelsargenturer samt nationale og internationale organisationer for at forhindre, at falske Canon-produkter rammer markedet. Det er med til at beskytte vores brand og renommé, og desuden beskytter det vores kunder. Falske Canon-produkter er ulovlige og det kan være farligt for forbrugere at anvende dem. Forfalskninger overholder oftest heller ikke miljølovgivningen såsom WEEE og REACH. Læs mere om anti-forfalskningsinitiativer ogparallel produktinformation.

  Til toppen

Mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo

Se oplysningerne på Canon Inc.'s website

  Til toppen

Aktionærinformation

Besøg vores websted for global aktionærinformation for yderligere information.

  Til toppen

Medarbejdere

Vi forventer høj standard fra vores medarbejdere og tilbyder dem et sikkert arbejdsmiljø og lige muligheder. Vi har en række politikker og principper for at sikre, at vi behandler medarbejdere retfærdigt og handler ansvarligt. Disse omfatter bekæmpelse af bestikkelse og korruption, fair konkurrence, gaver og repræsentation og sociale medier. Disse politikker hjælper medarbejderne til at forstå relevante procedurer og acceptabel adfærd. Læs mere om vores arbejdspladspolitikker og karrieremuligheder.

  Til toppen

Supply chain management

Canon EMEA's etiske regelsæt for leverandører kræver, at alle vores leverandører overholder de internationale standarder for arbejdskraft, menneskerettigheder og miljø. Regelsættet er indarbejdet i Generelle indkøbsbetingelser.

Se også Canon Inc.'s indkøbspolitik og vejledning til leverandører om menneskerettigheder, børnearbejde, etisk korrekte, fair og sociale virksomhedsprincipper.

  Til toppen

Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

Find flere oplysninger om vores arbejdspladspolitikker.

  Til toppen

Gaver og repræsentation

Find flere oplysninger om vores arbejdspladspolitikker.

  Til toppen

Fair konkurrence

Alle medarbejdere gennemgår obligatorisk træning, understøttet af et netværk af nationale juridiske rådgivere, som kan tilbyde rådgivning på dette område.

  Til toppen

Forhold til interessenter

Vi engagerer os i og interagerer med en lang række interessenter – fra dem, der anvender vores løsninger og tjenester, til dem, der hjælper os med at udvikle og levere dem. Få mere at vide om vores interessenter. Forhold til interessenter

  Til toppen

spacer
					image
Virksomhed
WEEE-direktiv
REACH-regulativet
Batteridirektiv
ISO 9001
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Bæredygtighedsrapporter