Vores opfattelse af skatter

18. december 2018

Introduktion

Denne strategi gælder for Canon Europa NV og alle britiske enheder i denne koncern. Henvisninger til "Canon Europa" er til alle britiske selskaber og permanente driftssteder i Canon Europa NV-koncernen.

Canon Europa er en del af den multinationale koncern Canon Inc, som har hovedkvarter i Japan.

Canon Europa er styret af de samme principper som Canon Inc og følger koncernens adfærdskodeks.

Canon-koncernens adfærdskodeks og principper

Canon har som virksomhedsfilosofi indført begrebet "kyosei", som kan oversættes til "at leve og arbejde sammen til fælles bedste", og den grundlæggende ledelsespolitik er at bidrage til velstand og velfærd i verden, mens vi forsøger at blive en ægte global virksomhed, der næres af dygtighed og udviser kontinuerlig vækst og udvikling.

Canon mener, at som et multinationalt selskab med aktiviteter over hele verden er en korrekt betaling af skatter og afgifter i de lande og regioner, hvor vi driver forretning, et af de mest grundlæggende og vigtige sociale ansvarsområder.

Derfor overholder Canon følgende principper med hensyn til skatteanliggender.

  1. Betal skat i overensstemmelse med skatterelaterede love og vedtægter
  2. Sørg for, at skatteregnskaber og andre relaterede processer udføres ufejlbarligt og i henhold til lovgivningen
  3. Udvikl skatterelaterede ledelsessystemer, og arbejd på at øge bevidstheden om overholdelse af skatteregler
  4. Opfyld fælles internationale regler for international beskatning (retningslinjer fastsat af OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) og FN), og sørg for, at alle handlinger er i overensstemmelse med skattelovgivningen i hvert land

Risikostyring og ledelsesorganisering

Skattefunktionen for Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) med ansvar for britiske skatter har base i Storbritannien og Holland. EMEA-skattefunktionen er ledet af EMEA-skattechefen, som rapporterer til Canon EMEA CFO. Denne skattestrategi er godkendt og ejes af bestyrelsen for Canon Europa NV.

EMEA-skattefunktionen har til formål at sikre overholdelse af al skattelovgivning i de regioner, hvor den fungerer, og er også ansvarlig for yde vejledning og støtte i forbindelse med tekniske spørgsmål. Dette gælder specielt for grænseoverskridende problemer, forretningsmodeller og juridisk omstrukturering af enheder, hvor det erkendes, at der kan opstå skatterisici. Vi søger aktivt at identificere, vurdere, overvåge og styre disse risici for at sikre, at de forbliver i overensstemmelse med vores mål. Hvor der er usikkerhed eller betydelig kompleksitet, søges der ekstern rådgivning efter behov. På denne måde kan EMEA-skattefunktionen sikre, at skattespørgsmål i Storbritannien og hele den større region håndteres korrekt. Det sikrer også, at alle skattespørgsmål håndteres korrekt i forhold til skatteregnskabsmæssige formål og for at sikre fuldstændig rapportering til eksterne revisorer.

Holdning til skatteplanlægning og risikoniveau

Canon Europa håndterer sine skatteforhold med det formål at opnå vished og undgå overraskelser. Vi udfører ikke til transaktioner uden et klart underliggende kommercielt formål. Vi bruger ikke kunstige strukturer eller forsøger at overføre overskud til jurisdiktioner med lav skat.

I struktureringen af vores kommercielle aktiviteter vil skatten blive taget i betragtning for at sikre overholdelse og sikkerhed i videst muligt omfang. I Storbritannien kan vi udnytte tilgængelige skattelettelser og -nedsættelser for at minimere skatteomkostningerne fra vores forretningsaktiviteter. Disse vil blive anvendt på den måde, som det er tilsigtet af det britiske skatte- og toldvæsen, og vi vil søge ekstern rådgivning, hvis det er relevant.

Hvor enheder i Canon Europa interagerer med hinanden og med andre Canon-enheder, bestræber vi os på, at transaktionerne foretages efter armslængdeprincippet. Hvis transaktionerne er grænseoverskridende, vil vi tilstræbe at reducere risikoen for dobbeltbeskatning i overensstemmelse med de tilgængelige skattelettelser, som tilbydes via skatteaftalenetværket.

EMEA-skattefunktionen opretholder et stærkt niveau for skatteuddannelse og -bevidsthed og følger de nyeste udviklinger som f.eks. OECD/G20-tiltagene til bekæmpelse af skatteudhulning og profitoverførsel, som har til formål at sikre, at overskud beskattes der, hvor de økonomiske aktiviteter, der genererer overskuddet, bliver udført, og hvor værdien skabes.

Forholdet til det britiske skatte- og toldvæsen og andre myndigheder

Canon Europa har en åben, ærlig og konstruktiv relation til det britiske skatte- og toldvæsen. Vi arbejder på at bevare vores lavrisikorelation ved at indgå i dialog med de relevante skattemedarbejdere, når der opstår problemer i realtid, eller hvor en kompleks fortolkning af loven kan kræve yderligere afklaring. Vi deltager i møder med det britiske skatte- og toldvæsen for at levere virksomhedsopdateringer om de britiske enheder og den bredere EMEA-koncern.

Canon Europa tilsigter at levere fuldstændige, nøjagtige og rettidige oplysninger i selvangivelser for alle britiske skatter. Hvis utilsigtede fejl opstår, vil disse blive rettet snarest muligt efter identifikationen.

Ud over at bevare et godt forhold til det britiske skatte- og toldvæsen interagerer Canon Europa også med regeringer og organisationer (via repræsentative organer) om foreslåede ændringer af internationale standarder, hvor det er relevant.

Den ovenstående skattestrategi tilsigter at overholde bilag 19, stk. 19 i finansloven 2016. Henvisninger til "skat" for Storbritannien er dem, der er indeholdt i bilag 19, stk. 15 i finansloven 2016.

Denne skattestrategi er godkendt og ejes af bestyrelsen for Canon Europa NV.

Denne strategi gælder fra datoen for offentliggørelsen, indtil den erstattes.