CANON EUROPA N.V.
BYTTEKAMPAGNE: EOS 5DS & EOS 5DS R
VILKÅR OG BETINGELSER

1. KAMPAGNEARRANGØR

Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holland (“Canon”).

2. OM KAMPAGNEN

2.1.   Deltagere


2.1.1.   Alle deltagere skal være fyldt 18 år.

Distributører og forhandlere må ikke deltage i kampagnen og er ikke berettigede til at deltage på vegne af deres kunder.

2.1.2.   Alle deltagere anses for at have accepteret disse vilkår og betingelser.

2.2.   Kampagneprodukter, -område og -perioder  

2.2.1.   Denne kampagne er kun tilgængelig ved køb af et EOS 5DS eller EOS 5DS R ("Kampagneprodukter").

Kampagneprodukter
Byttebeløb
EOS 5DS
2.200 kr
EOS 5DS R
2.200 kr

2.2.2.   Kampagneperioden for køb af kampagneprodukterne er mellem den 1. marts 2017 og den 30. juni 2017 – begge dage inklusive ("Kampagneperioden").

2.2.3.   Produkter, som kan byttes ind: Ethvert fungerende systemkamera.

2.2.4.   Alle kampagneprodukter skal købes hos detailhandlere i Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge eller Sverige, eller fra en internetbutik med domæne eller registreret adresse i et af de ovenfor anførte lande ("Kampagneområde").

2.2.5.   Deltagere, som har købt et EOS 5DS & EOS 5DS R kan få bytterabatten samtidig/på samme faktura. Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud/kampagner.

Bytter, der foretages af virksomheder eller enkeltpersoner, som køber store partier (køb af mere end 10 kampagneprodukter i løbet af kampagneperioden), vil IKKE være berettigede til at deltage i denne kampagne.

2.2.6.   Alle kampagneprodukter skal være nye og originale Canon-produkter. Køb af brugte, istandsatte eller ændrede produkter eller produkter, som er efterligninger, eller som på nogen måde krænker intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Canons virksomhedsgruppe, vil ikke være kvalificerede til at indgå i denne kampagne.

2.2.7.   Alle kampagneprodukter skal være leveret og distribueret af Canon Europa N.V. eller virksomheder i Canon-koncernen, der befinder sig i EEA, Schweiz eller Liechtenstein. Spørg altid detailhandleren for at undgå skuffelser. Du kan få mere at vide om det ved at bruge dette link: http://www.canon.dk/where_to_buy/

2.2.8.   Kampagneprodukter, som returneres (fri for fejl) til forhandleren, vil ikke være gyldige til at indgå i kampagnen, og deltagere, som bliver afsløret i at prøve på at anmode om disse produkter, vil ikke være berettigede til det. Hvis Canon bliver klar over nogen sådanne former for svindel, vil det stå dem frit for at anlægge en retssag mod de involverede deltagere.

3. SÅDAN DELTAGER DU

3.1.   For at deltage i kampagnen skal deltageren købe et kampagneprodukt og rabatteret tilbehør inden for kampagneperioden OG på samme faktura. Forhandleren vil stå for det korrekte setup. 

4. ANSVARSFRASKRIVELSER

4.1.   I det videst mulige omfang loven tillader det, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som deltageren har pådraget sig i forbindelse med denne kampagne. Intet i disse vilkår og betingelser skal imidlertid virke som en udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskader eller dødsfald som følge af Canons medarbejderes eller agenters beviste uagtsomhed.

4.2.   Canon forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere og/eller ændre denne kampagne uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar, men vil altid bestræbe sig på at minimere indvirkningen på deltageren for at undgå unødvendig skuffelse.

4.3.   Canon forbeholder sig retten til at gennemgå enhver anmodning for at sikre, at den overholder disse vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og dokumenter. Canon forbeholder sig retten til at udelukke anmodninger og/eller deltagere, hvis de har mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges.

Canons afgørelser i forbindelse med kampagnen er endelige, og alle henvendelser i den anledning vil blive ignoreret.

5. DATA

5.1.   Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, som er registreret i Storbritannien med registreringsnummer 4093977, og som driver forretning fra adressen 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, Storbritannien, fungerer som datakontrollører med hensyn til gældende love og bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med eventuelle personlige data, som deltagerne har indsendt i forbindelse med denne kampagne. Alle personlige oplysninger vil blive behandlet af Canon Europa N.V. og/eller deres koncernvirksomheder udelukkende til brug for administrering af denne kampagne, herunder videregivelse af oplysninger til tredjeparter, som er udpeget til at administrere kampagnen, og/eller til eventuelle godkendte markedsføringsformål. Hvis deltagere ikke ønsker, at deres kontaktoplysninger bruges til markedsføringsformål eller til at gøre det muligt for Canon senere at kontakte dem om lignende kampagner, skal de IKKE sætte kryds i det relevante felt, når de udfylder anmodningsformularen.


6. LOVGIVNING OG JURISDIKTION

6.1.   I det omfang loven tillader det, skal disse vilkår og betingelser samt forhold og uoverensstemmelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem og denne kampagne, være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales og vil være underlagt de engelske og walisiske domstoles ikke-eksklusive domsmyndighed.

Som forbruger kan du have ret til at anlægge retssag på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. Du vil kunne få oplysninger om dine rettigheder hos en lokal forbrugerorganisation. Disse vilkår og betingelser begrænser ikke dine lovfæstede rettigheder.